Cykl Czytania Tory

Rozważania na temat Parszy nr 25 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 27:1-29; Księga Izajasza 46:3-11; List do Hebrajczyków 11:17-22     Notatki autorstwa Tima Hegga Przed kilku laty, przeczytałem informację w gazecie, że samolot przewożący misjonarzy, został omyłkowo wzięty za samolot przemytników i następnie zestrzelony przez rząd peruwiański w pobliżu…

Rozważania na temat Parszy nr 24 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 26:12-35; Księga Izajasza 65:23-66:8; List św. Pawła do Rzymian 9:6-18     Opowiadanie zawarte w naszej parszy, kontynuuje historię Izaaka i sposobu, w jaki Wszechmogący zabezpiecza błogosławieństwa przymierza wobec niego, jako wybranego potomka Abrahama. Podobnie jak wielu nomadów starożytnego…

Rozważania na temat Parszy nr 19 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 22:1-24; Księga Izajasza 33:7-22; Ewangelia św. Mateusza 27:27-66     22. rozdział Księgi Genesis przedstawia słynną historię ofiarowania Izaaka i dlatego jest ona znana w żydowskiej literaturze jako Akeda („związanie”). Stanowi to jednocześnie opowieść o niezrównanym triumfie w narracji…

Rozważania na temat Parszy nr 16 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 19:1-38; Księga Izajasza 17:14-18:7; Ewangelia św. Łukasza 17:20-37     Tutaj, w tym niezwykłym i dość tajemniczym tekście, mamy wyraźny przykład Bożego osądzającego gniewu skierowanego przeciwko umyślnemu grzechowi. W obliczu otwartego buntu, karygodnej grzeszności i rażącego bałwochwalstwa, mamy przejaw…

Rozważania na temat Parszy nr 15 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 18:1-33; Księga Izajasza 33:17-34:12; Ewangelia św. Łukasza 8:40-56     Zadziwiające jest to, że w naszych czasach, kwestia wcielenia Boga ponownie została podniesiona jako nurtujące pytanie. Wraz z „teologią” post-Holokaustu współczesnego judaizmu nauczającego, że niemożliwe jest, aby Bóg kiedykolwiek…