Niedawno, Carl Medearis, ekspert w zakresie Środkowego Wschodu oraz ewangeliczny chrześcijanin, zamieścił na blogu CNN artykuł, w którym argumentuje, że Jezus popierałby państwo palestyńskie. Spotkałem Carla przy kilku okazjach. Carl jest niezwykłym gawędziarzem, miłym facetem, i naprawdę kocha muzułmanów. Jednakże jego teologia jest naprawdę okropna. A nawet gorzej, jego pro-palestyńska pozycja jest w bezpośredniej […]

  Pogląd, który zdobył znaczne uznanie w kościele chrześcijańskim w ostatnich latach utrzymuje, że następna wielka wojna na Środkowym Wschodzie jest opisana w Psalmie 83. Zgodnie z tym poglądem, kontyngent arabskich krajów, które bezpośrednio otaczają Izrael, wkrótce podejmie się próby inwazji na nią, tylko po to, aby być zupełnie pokonanym przez Izraelskie Siły Obronne. Wielu […]

W naszym poprzednim artykule rozważyliśmy to, że pomimo naszego zrozumienia, że nadchodzący światowy lider, którego powszechnie nazywamy „Antychrystem”, jest przepowiedziany, że nadejdzie z Imperium Rzymskiego [1], to mamy tendencję do bycia krótkowzrocznymi w odniesieniu do zakresu tego określenia: mamy tendencję do zrównywania Imperium Rzymskiego z Europą Zachodnią, nie zwracając uwagi na wschodnią część tego imperium, […]

Wraz z nieustającymi napięciami w Iraku, najwyraźniej osiągającymi punkt krytyczny, pojawiają się pytania dotyczące proroczej przyszłość tego regionu, który z jednej strony ma tak głębokie korzenie, jako kolebka cywilizacji, a jednak również ma swoje przeznaczenie w ostatecznym biblijnym scenariuszu. Region ten może mieć o wiele większe znaczenie, niż jest to powszechnie rozpoznawane w większości książek […]

    Powtarzającym się tematem starotestamentowych proroctw jest sąd Boży nad narodami otaczającymi Izrael. Wszyscy starotestamentowi prorocy, którzy mówią o ‘Dniu Pana’, mówią również o ukaraniu nienawidzących Izraela sąsiadów. Podczas, gdy większość tych proroctw znalazło częściowe wypełnienie w historii, to jednak ich pełne wypełnienie będzie dopiero miało miejsce w czasie powrotu Mesjasza. Jednakże obraz, który […]

    Przez lata, studenci proroctw biblijnych byli nauczani, że „Gog”, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela 38 i 39, nie może być tą samą postacią, co Antychryst / Zwierzę, o którym mówi Nowym Testamencie. Wśród powodów przedstawianych na rzecz tego, że tych dwóch nie może być tą samą postacią, żaden nie jest wystarczająco […]

  Chris White | 3 grudzień 2013     Wiele uwagi zostało poświęcone ostatnio tzw. teorii Krwawych Księżyców, pierwotnie opracowanej przez Mark’a Biltz’a z El Shaddai Ministries. W rzeczywistości, w tej oto chwili, książka John’a Hagee’ego „Four Blood Moons” (Cztery Krwawe Księżyce), która jest w zasadzie powtórzeniem teorii Biltz’a, znajduje się na szczycie listy bestsellerów […]

  Tłumaczenie artykułu Joela Richardsona Is “Jacob’s Trouble” still future?.   W Jeremiasza 30 rozdziale, znajdujemy frazę, która określa to, co wielu rozumie, jako najgorszy czas cierpienia, jaki naród żydowski kiedykolwiek doświadczy, który ma mieć miejsce tuż przed powrotem Jezusa. W proroctwie Jeremiasza jest napisane: A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o […]

  WPROWADZENIE Podczas rozmowy z uczniami na Górze Oliwnej Jezus wskazał na proroctwo Daniela, jako klucz do zrozumienia proroctw odnoszących się do dni ostatecznych. Rozmowa ta została przedstawiona w ewangeliach Mateusza i Marka (Mat. 24,3-44; Mar. 13,3-23). (3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się […]