Torah Resource
 
Dobrze są znane problemy z chronologią wydarzeń podczas tygodnia ostatniej Paschy [heb. Pesach] Jeszuy. Każde pokolenie badaczy próbowało znaleźć jakieś wyjaśnienie dla pozornej niezgodności między Ewangeliami synoptycznymi (Mateusza, Marka i Łukasza) [tzw. Synoptycy] oraz relacją Jana, jak odnotowały one ostatni seder naszego Pana, Jego aresztowanie przez kapłanów, Jego proces przed Piłatem i tłumem oraz ostatecznie Jego ukrzyżowanie.

Autor stawia ciekawą hipotezę o alternatywnym kalendarzu.

Natomiast w pliku Passion Week Chart (dokument tylko w wersji angielskiej) znajduje się wykres, jak mógłby wyglądać tydzień Męki Pańskiej, gdyby Jeszua i Jego uczniowie śledzili kalendarz alternatywny (tak, jak sekta z Qumran). Warto rozważyć ten wykres po prostu, jako kolejną część naszego dialogu i tylko jako sugestię dla naszych wciąż trwających badań. Z pewnością nie rozwiązuje on wszystkich kwestii, ani nie ma tam wystarczająco dowodów na bycie dogmatycznym, co do jego twierdzeń. Jest to kolejna sugestia i tylko sugestia!

 

Zapraszam do lektury:

Chronologia wydarzeń podczas tygodnia, w którym został ukrzyżowany i zmartwychwstał Jeszua
 
Passion Week Chart

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Current month ye@r day *