Jakie jest prawdziwe znaczenie liczby 666?

 
W opracowaniu tym zostanie przedstawiona koncepcja reprezentowana przez Walida Shoebata. Jest to alternatywne ujęcie „liczby zwierzęcia”, widziane oczami człowieka pochodzącego z Bliskiego Wschodu, byłego muzułmanina, a obecnie chrześcijanina, podążającego za Jezusem.

W Księdze Objawienia, w rozdziale 13, apostoł Jan pisze:

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Znaczenie liczby „666” od wieków zajmowało umysły wielu chrześcijan. Wokół tej liczby narosło wiele mitów i domysłów.

Niektórzy bibliści twierdzą, że liczba 666 reprezentuje pełnię upadłej oraz zbuntowanej ludzkości.

Problem z tym twierdzeniem jest taki, że za tą liczbą kryje się coś bluźnierczego, i wyjaśnienia takiego typu są bezwartościowe jako środek do identyfikacji Antychrysta.

Najbardziej popularną metodą stosowaną w celu identyfikacji „liczby zwierzęcia” było użycie hebrajskiej numerologii – gematrii.

Ogólnie mówiąc gematria polega na przekształcaniu słów na liczby. W hebrajskim alfabecie każda litera posiada numeryczną wartość. Poprzez przypisanie liczby do każdej litery występującej w danym słowie a następnie zsumowanie ich otrzymujemy wynik, który jest numeryczną wartością danego słowa.

W języku greckim, podobnie jak w hebrajskim, litery alfabetu posiadają numeryczną wartość. W ten sposób ta sama metoda może być zastosowana.

Jednakże istnieje wiele wątpliwości odnośnie tego, czy gematria jest rzeczywiście tą metodą, której użycie sugerowałaby nam Biblia.

Przede wszystkim, zauważmy, że gematria jest związana z judaistycznym mistycyzmem – kabałą. Jednakże kabała jest kwalifikowana jako praktyka okultystyczna poprzez chrześcijan oraz żydów mesjańskich.

Poza tym, zastosowanie tej metody wiąże się z szeregiem problemów natury metodologicznej.

Nie mamy pewności czy gematria powinna być stosowana w języku hebrajskim czy może w języku greckim, w którym Księga Objawienia została napisana. Z tego względu, że w języku hebrajskim nie występują samogłoski, przekładanie obcych imion na ten język może być dosyć problematyczne.

Istnieje szereg innych problemów związanych ze stosowaniem tej metody, których omówienie tutaj pominiemy.

Warto podkreślić to, że w rezultacie stosowania gematrii „stworzono” niezliczone ilości antychrystów. Począwszy od rzymskich cesarzy do sławnych polityków w czasach współczesnych.

 

666 czy może 616?

W 1897 roku w egipskiej miejscowości Oksyrynchos, archeolodzy dokonali odkrycia wielkiej ilości starożytnych papirusów pochodzących z okresu od I w. p.n.e. do X n.e. Wśród znalezionych papirusów były fragmenty Księgi Objawienia z III i IV wieku. Co jest interesujące w kontekście podjętych tutaj rozważaniach w zachowanych fragmentach 13-ty rozdział Księgi Objawienia zamiast liczby 666 zawiera liczbę 616.

Fragment-Księgi-Objawienia-z-III-i-IV-wieku

Walid Shoebat zwraca uwagę na to, że również Ireneusz, jeden z Ojców Kościoła, żyjący w II wieku po Chrystusie, był świadomy istnienia różnić w zapisie liczby bestii w dostępnych mu manuskryptach Księgi Objawienia. Ireneusz tłumaczył te rozbieżności jako skutek błędów kopistów.

Poza tym znany jest, co najmniej jeden manuskrypt, gdzie występuje liczna 665 zamiast 666 czy 616.[1]

W rękopisie Księgi Objawienia, stanowiącej cześć Kodeksu Watykańskiego [2], owe trzy symbole interpretowane zwykle jako greckie litery Chi Xi Stigma, przedstawione są w formie, która, jak zauważa Walid Shoebat, przypomina arabskie litery.

 

Chi-Xi-Stigma

Walid Shoebat pisze:

„Jak tylko zacząłem analizować grecki tekst Księgi Objawienia ze starych manuskryptów, od razu zauważyłem, że greckie litery (Chi Xi Stigma), które zazwyczaj były tłumaczone jako liczba 666 bardzo przypominają popularne islamskie wyznanie wiary – Bismallah, napisane po arabsku. Bismallah dosłownie oznacza „W imię Allacha”, któremu towarzyszy symbol skrzyżowanych mieczy, który jest używany powszechnie w świecie muzułmańskim na oznaczenie islamu”. [3]

Bismallah

W języku arabskim, podobnie jak w hebrajskim, czytamy od prawej do lewej strony, czyli na odwrót, w porównaniu z językiem polskim. Czytając od prawej strony, przedstawione powyżej symbole w języku arabskim oznaczają:

– pierwszy symbol: „Bismi” znaczy „Imię”;

– drugi symbol: „IIah”, znaczy „Allach”;

Oba te symbole w połączeniu znaczą „W imię Allacha”.

– trzeci symbol to dwa miecze, powszechnie występujące na islamskich flagach czy emblematach.

 

Powstaje pytanie, czy jest możliwe, że to, co kopiści uważali za greckie litery, było w rzeczywistości sekwencją obcych symboli lub znaków?

Czy istnieje możliwość, że apostoł Jan próbował wiernie odtworzyć, to, co ukazał mu Bóg, a co w rzeczywistości było arabski słowami?

Jeżeli te przypuszczenia są prawdziwe, tłumaczyłoby rozbieżności w różnych manuskryptach. Kopiści stojąc w obliczu owych znaków próbowali je odczytywać zakładając, że są to litery w języku greckim.

Moglibyśmy wysunąć zarzut, że interpretacja znamienia zwierzęcia jako arabskich symboli jest niezgodna z tekstem, gdyż Jan pisze o „liczbie zwierzęcia” oraz sugeruje, że można tą liczbę „obliczyć”.

Walid Shoebat argumentuje, że greckie słowo psephizo przetłumaczone w wersecie 18 jako „obliczyć”, może również oznaczać oszacować, zdecydować, czy zidentyfikować.

Podobnie greckie słowo arithmos przetłumaczone jako „liczba” może również oznaczać mnóstwo, w znaczeniu rzeszy ludzi.

Zakładając to alternatywne znaczenie słów „obliczyć” oraz „liczba” w wersecie 18 zamiast „obliczyć liczbę zwierzęcia” mielibyśmy „zidentyfikować tłum zwierzęcia”, w sensie rzeszy jego wyznawców.

Natomiast słowa: „A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć”, występowałaby w znaczeniu: „a rzesza jego wyznawców może być zidentyfikowana przez ‘W imieniu Allacha oraz dwa miecze (dżihad)’”.

Przyjmując to alternatywne podejście do Księgi Objawienia, widzimy, że „liczba zwierzęcia” jest ściśle związana z Islamem, jako głównym wyrazem ducha antychrysta. Jeżeli to podejście jest prawdziwe, Antychryst będzie islamskim kalifem, Mahdim, który podejmie się ostatecznej próby poddania całego świata pod panowanie Islamu.

 

Przypisy:

[1] www.csad.ox.ac.uk/POxy/beast616.htm

[2] Kodeks Watykański jest zbiorem rękopisów Starego i Nowego Testamentu datowanym na IV wiek po Chrystusie. Księga Objawienia z tamtego okresu nie zachowała się. Dołączony do Kodeksu Watykańskiego rękopis Księgi Objawienia pochodzi najprawdopodobniej dopiero z XV wieku.

[3] Walid Shoebat, Joel Richardson, God’s War on Terror, s. 369.

 

 Autor: Natan P.

 

10 comments for “Jakie jest prawdziwe znaczenie liczby 666?

 1. asi
  Marzec 21, 2016 at 1:21 pm

  Mocno naciągane aż do granic możliwości. Oczekiwałem jednak czegoś bardziej sensownego. To że arabowie mają znaki pisane podobne do greckich (podobne, nie identyczne) nie jest niczym szczególnym. Dla mnie znaki chiński, koreański czy japoński na pierwszy rzut oka też są identyczne.

 2. Ula
  Czerwiec 20, 2016 at 2:58 am

  XIII-18. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestyi; albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba jej, sześć set sześćdziesiąt i sześć.
  Może jednak należałoby się głębiej zastanowić nad tą liczbą i określić jej rodzaj. Liczba sama w sobie jest rodzaju żeńskiego, przecież to Ona, a mądrość to też Ona /”Pan mądrością ugruntował Ziemię i rozumem stworzył Niebiosa, mądrość prócz rozumu ma jeszcze moc”/. W różnych przekładach biblijnych ten werset można odczytać jako inny rodzaj, akurat B.G. wskazuje na rodzaj żeński, z kolei inne przekłady wskazują na rodzaj męski. Głębsza analiza tego wersetu w innych przekładach biblijnych kieruje umysł na imieniu które kryje się pod tą liczbą /bo pod nią kryje się imię człowieka/. Na moją wiedzę biblijna, numerologiczną, językowo – hebrajską sugeruję, że imię człowieka kryjącego się pod tą liczbą składa się z siedmiu liter. Nie mam czasu, aby szerzej rozwijać to zagadnienie, ale warto pokierować biblistów z tym problemem do księgi Rodzaju.

  • Adeodatus
   Czerwiec 13, 2017 at 10:19 am

   fajnie to rozumujesz. pozdrawiam

  • Mnich21
   Sierpień 12, 2017 at 7:37 am

   O genialne odkrycie!!!! a jakie to litery ???? kryja sie pod liczba i po co kierowac biblistow skoro pani wie prosze sie podzielic pozdrawiam

 3. Ula
  Czerwiec 21, 2016 at 3:33 am

  Dzisiaj jestem już bliżej prawdy co do imienia człowieka kryjącego się pod liczbą 666. Po konfrontacji z księgą Rodzaju jest to imię męskie i ma siedem liter.

 4. Ula
  Czerwiec 22, 2016 at 3:16 am

  To znowu Ja
  Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi?
  Czemu Cię nie ma na odległość ręki, czemu mówimy do siebie listami?…
  Herbata czarna myśli rozjaśnia…Jess!!!
  Mam litery i imię człowieka, kryjącego się pod liczbą 666, To najbardziej mistycze i tajemnicze imię brzmi…uch!!! Chciałabym Wam powiedzieć, ale nie mogę, bo to moja tajemnica z Bogiem. Szukajcie a znajdziecie, powodzenia. A tymczasem Wielka Buźka!!!

  • xxx
   Sierpień 28, 2016 at 3:57 pm

   Czy to Mariusz ?

  • Mnich21
   Sierpień 12, 2017 at 7:44 am

   TAk zebym i ja nie mogl spac spie barzdo dobrze nie mam tajemnic przed swiatem dziele sie z innymi doswiadczeniem wiedza aby pomagac innym bo pomagam i sobie a pani podejscie do ludzi jest bardzo egoistyczne ma sie pani za nadczlowieka zaraz po Bogu albo i na rowni !!! egocentryzm szkoda mi pani pani Ulu pozdrawiam

 5. Bogdan
  Sierpień 29, 2016 at 8:22 am

  Słuchajcie siostry Łucji. Kazała czytać m.in. Ap. 13. Pierwsza bestia i druga bestia. Imię jej 666.
  W 2018 r. Putin będzie miał 6 lecie prezydentury i 66 lat. Dwa lata później Erdogan dokładnie tak samo. Dlatego NMP z Fatimy ostrzegała przed Rosją. Pomyślcie. Dajcie swoje komentarze. 7rogów z diademami może symbolizować Państwa G7 (bez rosji). 10 głów niestety 10 papieży od traktatów literackich, a jedna głową będzie raniona, ale odżyje. Wszyscy oni bowiem kryją trzecią tajemnicę Fatimie… Mam nadzieje że się mylę. Z Bogiem.

 6. Mieciu
  Marzec 19, 2017 at 7:09 pm

  Liczba ta pojawia się Wam nieprzypadkowo tzn. przestrzega Was, że jeśli pójdziecie tą drogą to możecie narazić się na cierpienie, utratę finansów, zdrowia itp. To droga bez Boga, inaczej rozumując to droga, która iść nie powinniście, bo zaprowadzi Was jedynie do zguby.
  Jeśli dostrzegacie tę liczbę na różnych etapach swojego życia wiedzcie ,że są to kuszenia szatana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current month ye@r day *