Michael Youssef – Antychryst i muzułmański Mahdi. Część 1

Apokalipsa

Wiele osób – religijnych i niereligijnych – zadaje pytania o słowo, które słyszą, gdy media mówią o ISIS i innych islamskich dżihadystach. Tym słowem jest apokaliptyczny, które jest używane, gdy jest mowa o fatalizmie islamistów.

Ludzie zastanawiają się, dlaczego tak wielu muzułmanów (zarówno sunnitów i szyitów) funkcjonuje w takim „apokaliptycznym”, nastawionym na koniec świata, sposobie myślenia?

Nasze świeckie społeczeństwo, jednakże, w połączeniu z beztroską mediów, rzuca słowami takimi jak apokaliptyczny nie używając ich prawidłowo i bez wyjaśnienia. Stwarza to wiele zamieszania dla niektórych, z których wielu po prostu rozkłada ręce w rezygnacji i mówi: „Nie rozumiem tego.”

Ale dla tych, którzy chcą zrozumieć, oferuję ten dwu częściowy artykuł, zawierający fragmenty z mojej najnowszej książki, Jesus, Jihad, and Peace (Jezus, Dżihad i Pokój). Mam nadzieję, że to umieści rzeczy w perspektywie, tak więc kiedy media powiedzą, że islamiści (tacy jak ISIS, Al-Kaida, Iran, itp) działają z apokaliptyczną wizją, zrozumiecie to właściwie.

Słowo apokalipsa, w rzeczywistości, nie odnosi się do niszczycielskiego, katastrofalnego, wydarzenia końca świata. Jest to greckie słowo, które znaczy objawienie lub ujawnienie rzeczy, które są ukryte. Na przykład ostatnią księgę Biblii znamy jako Objawienie, ale w oryginalnym języku greckim jest to Apokalupsae. Ujawnia ona to, co dzieje się w sferze niebiańskiej, jak również wydarzenia z przyszłości.
 

Koncepcja Antychrysta

Zarówno Stary, jak i Nowy Testament, mówiły o pewnym człowieku w czasach ostatecznych, Antychryście, około 600 lat lub więcej przed tym zanim pojawił się islam. Czas ten będzie ważny, gdy w moim następnym artykule wyjaśnię islamskie przyjście Mahdiego w czasach ostatecznych.

Antychryst jest znany pod różnymi nazwami. Paweł nazywa go „niegodziwcem”, „człowiek niegodziwości” i „synem zatracenia”, który wyniesie się „ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.” (2 Tes. 2: 1-12). Najbardziej szczegółowy opis Antychrysta znajduje się w Objawieniu 13, gdzie Apostoł Jan odnosi się do Antychrysta jako „zwierzęcia”. Starotestamentowy prorok Daniel opisuje ohydne czyny Antychrysta, ale nie nadaje mu żadnej nazwy lub tytułu (Dan. 9:27).

Kim zatem jest Antychryst, którego krótkie, ale straszne panowanie jest przepowiedziane zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie? Będzie on światowym liderem o niezrównanej politycznej, militarnej i religijnej sile. Będzie on czarujący, przekonujący i popularny ponad miarę. Świat nie będzie znał go jako „Antychrysta”, ale poprzez jakieś atrakcyjne imię i pociągający tytuł. Ale tak jak słowo „Antychryst” sugeruje będzie on pod każdym względem przeciwieństwem Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko to czym Chrystus jest, Antychryst tym nie będzie; wszystko to, czym Chrystus nie jest, Antychryst tym będzie.

Jezus przyszedł z nieba (Jana 6:38); Antychryst przyjdzie z Otchłani, duchowego królestwa zła (Obj 11: 7). Jezus przyszedł w Imieniu Ojca; Antychryst przyjdzie we własnym imieniu (Jana 5:43). Jezus został wzgardzony przez świat (Iz 53, 3); Antychryst będzie czczony przez świat (Obj 13: 3-4). Jezus przyszedł w pokorze jako sługa (Flp 2, 7-8); Antychryst przyjdzie w pysze, podając się za Boga (2 Tes. 2: 4; Dan. 11:36). Jezus jest Prawdą (Jana 14: 6); Antychryst jest kłamstwem (2 Tes. 2: 9-11). Jezus jest Synem Bożym (Mk 1: 1; Łk 1:35); Antychryst jest synem zatracenia (2 Tes. 2: 3).

Apostoł Paweł mówi nam, że tajemnicą (lub sekretem) pobożności jest to, że sam Bóg ukazał się nam w ludzkim ciele (1 Tym. 3:16) i że tajemnicą (lub sekretem) bezprawia jest to, że Szatan uczynił fałszywego Chrystusa, Antychrysta, Szatana w ludzkim ciele (2 Tes. 2: 6-8). Jezus jest prawdziwym pasterzem; Szatan będzie miał swego złego pasterza, Antychrysta. Jezus jest Świętym Boga (ang. the Holy One); Antychryst będzie niegodziwcem szatana (ang. lawless one). Jezus jest Mężem Boleści; Antychryst będzie człowiekiem grzechu.
 

Jeden Antychryst i wielu antychrystów

Po pierwsze, Antychryst nadchodzi – człowiek bezprawia, który przyjdzie w mocy Szatana, żądając tego aby być czczonym jako Bóg, niszcząc wszystkich tych, którzy kochają Boga. Ale Jan mówi nam, że istnieje wiele innych antychrystów, pomniejszych oszustów, którzy również są wyniośli, źli i niszczycielscy. Są oni antychrystami, ale nie są oni Antychrystem.

Jezus mówi nam, że na krótko przed Jego powrotem, Antychryst powstanie w czasach globalnego chaosu i zamieszania, kiedy świat będzie znajdował się w politycznym, społecznym, finansowym i ekologicznym zamęcie. Przerażeni ludzie na świecie, rozpaczliwie szukający silnego lidera, zwrócą się do tego człowieka i dadzą mu kontrolę nad rządami na świecie.

Daniel mówi nam, że Antychryst będzie mówić „zuchwale” (Dan. 7:8), ale jasne jest to, że nie będą to puste przechwałki. Antychryst będzie sprawiał wrażenie, że posiada nadludzką błyskotliwość. Będzie on niezwykle przekonywującym mówcą, największym oszustem, który kiedykolwiek żył, i zjednoczy on narody pod jego rządami. Na początku, będzie on wydawał się być mądrym i łaskawym dyktatorem, przynoszącym pokój, dobrobyt i nadzieję. Ale gdy tylko ugruntuje on swoje panowanie, ujawni on swoje prawdziwe intencje.

Droga została przygotowana dla takiego lidera. Ateiści, humaniści, mistycy New Age, hindusi, buddyści i muzułmanie mają niewiele wspólnego nawzajem – ale wszyscy oni dzielą przekonanie, że Jezus nie jest jedyną drogą do zbawienia. Istnieje nawet wielu samozwańczych „chrześcijan”, którzy zaprzeczają twierdzeniu Pana, że jest On jedyną drogą do Boga. Tym samym będzie to łatwe dla Antychrysta, aby ustanowić siebie samego jako dopuszczalną alternatywę dla wielu.

W tych dniach zamętu i wielu światopoglądów jest niezwykle ważnym to, aby znać prawdę. Jakby nie było Jezus powiedział: „Prawda was wyzwoli”. Obserwując rozwój wydarzeń na świecie, musimy patrzeć na to nie tylko przez obiektyw aparatu, ale także przez pryzmat biblijnego objawienia.

To, że Antychryst nadchodzi jest niewątpliwe, tylko czas jego pojawienia się jest nieznany. Chociaż nie znamy godziny nocy o której przyjdzie złodziej, to musimy być przygotowani mimo wszystko.
 

W  drugiej części tego artykułu przyjrzymy się uderzającym podobieństwom pomiędzy Antychrystem i islamskim Mahdim (zbawicielem).
 

Dr Michael Youssef urodził się w Egipcie i jest on założycielem ogólnoświatowej służby Leading the Way with Dr. Michael Youssef.

Źródło: The Antichrist and the Muslim Mahdi. Part 1.

Opracował: Natan P.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current month ye@r day *