Michael Youssef – Antychryst i muzułmański Mahdi. Część 2

Mahdi -Jerozolima

W moim poprzednim artykule wyjaśniłem judeochrześcijańskie rozumienie Antychrysta i to, że będzie on w jakiś sposób powiązany z Izraelem, a dokładniej, Jerozolimą.

Ponieważ islam zapożyczył wiele kwestii z judaizmu i chrześcijaństwa, nie jest zaskakujące to, że oni również mają postać z mesjańskim kompleksem – Mahdiego.

Muzułmanie postrzegają Mahdiego jako zbawcę, który doprowadzi do globalnej rewolucji i ustanowienia światowego imperium islamskiego. Mahdi będzie rządzić Ziemią jako ostatni kalif islamu (kalif jest zarówno władcą politycznym i duchowym reprezentantem Allacha na Ziemi).

Muzułmanie czczą Jezusa (którego nazywają Isą) i odnoszą się do niego, jako Masih lub Mesjasz. Według islamskiej eschatologii, Mahdi nadejdzie w tym samym czasie, w którym powróci Isa. Isa zstąpi na Ziemię w Syrii, na wschodzie Damaszku, ubrany w żółte szaty, i będzie pomocnikiem Mahdiego, który będzie rządzić światem przez siedem lat (lub, w niektórych tradycjach islamskich, dziewięć lub 19 lat). Pod koniec rządów Mahdiego nastąpi Dzień Sądu dla całego rodzaju ludzkiego.

Podobieństwa pomiędzy biblijnym Antychrystem i Mahdim islamu przyprawiają o dreszcze. Obaj są związani z czasami ostatecznymi i Sądem Ostatecznym. O obydwu jest powiedziane, że posiądą władzę polityczną, wojskową i religijną, i pokierują jedną światową religią. Mahdi zmusi wszystkich niemuzułmanów do przejścia na islam. Podobnie jak Antychrysta, Mahdi ustanowi Jerozolimę jako swoją stolicę, z której będzie on rządzić Ziemią.

Muzułmańscy teolodzy Muhammad ibn Izzat i Muhammad Arif piszą w swojej książce Al Mahdi and the End of Time „Mahdi będzie zwycięski i wytępi te świnie i psy i bożków tego czasu, i w ten sposób po raz kolejny nastanie kalifat wywodzący się od Proroka, jak jest o tym powiedziane w hadisie… Jerozolima będzie lokalizacją słusznie prowadzonego kalifatu i centrum islamskich rządów, na czele których będzie stał imam al-Mahdi. … To zakończy przewodnictwo Żydów … i położy kres dominacji Szatana, który wzbudza zło w ludziach i powoduje korupcję na ziemi, czyniąc z nich niewolników fałszywych bożków i rządzi światem przez prawa inne niż szariat [prawo islamskie] Pana światów.”

Choć muzułmanie czczą Jezusa jako proroka, to zaprzeczają temu, że Jezus jest Synem Bożym. Żydzi i chrześcijanie są dla muzułmańskich fundamentalistów „świniami i psami”, które muszą albo przyjąć islam albo zostać wytępieni. Proroctwa biblijne wyraźnie mówią o tym, że Antychryst będzie zamierzał unicestwić Żydów i chrześcijan, tak samo jak jest to powiedziane w islamskich proroctwach, że Mahdi będzie prowadzić wojnę z Żydami i chrześcijanami.

Ci, którzy sprzeciwią się ogólnoświatowej religii Antychrysta będą unicestwieni.

Muzułmański kleryk Imam Muhammad Baqir wyraźnie mówi o tym, w jaki sposób Mahdi ustanowi swoją ogólnoświatową religię: „Aby władza Imama Mahdi’ego została ustanowiony musi poprzedzić ją przelew krwi i dżihad.” Zgadza się z tym ajatollah Ibrahim al Amini z Religious Learning Center w Kom: „Mahdi zaoferuje przyjęcie religii islamu Żydom i chrześcijanom, jeśli oni zaakceptują to, zostaną oszczędzeni. W przeciwnym razie zostaną oni zabici.”

Daniel mówi nam (i Jezus potwierdza to w rozmowie z uczniami na Górze Oliwnej), że Antychryst ustanowi w Świątyni w Jerozolimie „obrzydliwość, która powoduje spustoszenie”. Apostoł Paweł dodaje, że Antychryst będzie „wynosi[ł] się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.” (2 Tes. 2:4)

Ponieważ Świątynia została zniszczona w 70 r. n.e., zgodnie z zapowiedzią Jezusa, to doprowadziło niektórych do przekonania (jednakże nie wszystkich chrześcijan), że żydowska Świątynia musi zostać odbudowana na Wzgórzu Świątynnym zanim Antychryst objawi się światu.

Jednakże obecnie na Wzgórzu Świątynnym znajdują się złocista Kopuła na Skale oraz meczet Al-Aksa. W jednym z islamskich hadisów (tradycji) jest powiedziane, że ich prorok Mahomet powiedział: „[Armie niosące] czarne flagi nadejdą z Khurasan [Iranu i Afganistanu], żadna siła nie będzie w stanie ich powstrzymać, i ostatecznie dotrą do Eela [meczetu Al-Aksa w Jerozolimie], gdzie zatkną swoje flagi.” W tradycji islamskiej, czarne transparenty symbolizują agresywny podbój, i muzułmanie czekają na podbój Jerozolimy przez Mahdiego, kiedy ustanowi on swoje panowanie z terenu Świątyni.

Daniel 9:27 mówi nam, że Antychryst zawrze siedmioletnie przymierze z Izraelem, ale złamie on to przymierze po trzech i pół roku, dokonując profanacji Świątyni, stawiając „obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie”.

Również w hadisach islamu jest mowa o siedmioletnim przymierzu, które Mahdi zawrze z Izraelem: „Prorok powiedział: Będą cztery porozumienia pokojowe pomiędzy wami i Rzymianami. Przy zawarciu czwartego będzie pośredniczyć osoba, która będzie wywodziła się z potomstwa Hadrat Aarona [Czcigodnego Aarona, brata Mojżesza] i zostanie ono zawarte na siedem lat.”

Nie ma żadnych wątpliwości: muzułmanie przygotowują się do przyjęcia Mahdiego jako ich przywódcy, i Mahdi jest nie do odróżnienia od światowego lidera, którego znamy jako Antychryst.

Mówię o tym wszystkim po to, abyśmy mieli zrozumienie, kiedy przyglądamy się obecnym wydarzeniom mającym miejsce na Bliskim Wschodzie.

Ale chrześcijanie nie powinni żyć w strachu. Niezależnie od tego, czy Antychryst pojawi się w tym pokoleniu czy sto lat później, ci, którzy położyli swoją wiarę w Mesjasza Boga, Jezusa Chrystusa, nie obawiają się nikogo, nawet śmierć. Ich wieczność jest bezpieczna w Tym, który jest tym Jedynym, który mógł pokonać śmierć i powstać z grobu.
 

Dr Michael Youssef urodził się w Egipcie i jest on założycielem ogólnoświatowej służby Leading the Way with Dr. Michael Youssef.

Źródło: The Antichrist and the Muslim Mahdi (Part 2)
 

Opracował: Natan P.

 

2 comments for “Michael Youssef – Antychryst i muzułmański Mahdi. Część 2

 1. Tomi
  Luty 22, 2015 at 8:24 pm

  Wiecie dlaczego to są brednie??
  Ponieważ podobnie jak poprzedni dwaj Antychryści czyli Napoleon i Hitler, nie byli żadnymi muzułmanami tak i trzeci antychryst nie będzie żadnym czarnuchem, muzułmanem, czy nawet chinczykiem – on bedzie białym, który wychowuje się w duchu chrześcijanskim, jest przeciwnikiem Jezusa, więc musi najpierw w niego wierzyć a potem się mu przeciwsitawić, arabowie nie wierzą w Jezusa, więc to wyklucza to że ktoś może być od nich antychrystem

  • Artur
   Luty 23, 2015 at 10:56 am

   A co z historycznymi, biblijnymi typami Antychrysta?

   Głównym typem Antychrysta w Biblii jest Antioch IV Epifanes, władca ówczesnego bliskowschodniego imperium Syryjskiego. Jest o tym mowa w proroctwach Daniela. Poza tym Biblia kilkakrotnie nazywa Antychrysta Asyryjczykiem. Król Babilonu jest typem Antychrysta.

   Księga Zachariasza mówi o inwazji bliskowschodnich armii na Izrael tuż przed powrotem Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Przykłady biblijne można mnożyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current month ye@r day *