Religia islamu ma w centrum swojego kultu bóstwo zwane „Allahem.” Muzułmanie twierdzą, że w przed-islamskich czasach Allah był biblijnym Bogiem patriarchów, proroków i apostołów. [1] Pojawia się zatem kwestia ciągłości. Roszczenia muzułmanów co do ciągłości stanowią podstawę ich wysiłków zmierzających do nawracania Żydów i chrześcijan. Jeżeli bowiem „Allah” jest częścią strumienia Bożego objawienia w Piśmie […]

W dniu 15 lutego 2015 r. Państwo Islamskie w Libii opublikowało kolejne makabryczne wideo przedstawiające ścięcie 21 koptyjskich chrześcijan na plaży w Libii. Na poniższym zrzucie ekranu (ang. screen shot) jest uchwycony moment chwilę przed tym, gdy ci mężczyźni zostali ścięci przez islamskich mudżahedinów. Po obejrzeniu fragmentów tego filmu, moje emocje były głęboko wzburzone. Rzadko […]

W moim poprzednim artykule wyjaśniłem judeochrześcijańskie rozumienie Antychrysta i to, że będzie on w jakiś sposób powiązany z Izraelem, a dokładniej, Jerozolimą. Ponieważ islam zapożyczył wiele kwestii z judaizmu i chrześcijaństwa, nie jest zaskakujące to, że oni również mają postać z mesjańskim kompleksem – Mahdiego. Muzułmanie postrzegają Mahdiego jako zbawcę, który doprowadzi do globalnej rewolucji […]

Wiele osób – religijnych i niereligijnych – zadaje pytania o słowo, które słyszą, gdy media mówią o ISIS i innych islamskich dżihadystach. Tym słowem jest apokaliptyczny, które jest używane, gdy jest mowa o fatalizmie islamistów. Ludzie zastanawiają się, dlaczego tak wielu muzułmanów (zarówno sunnitów i szyitów) funkcjonuje w takim „apokaliptycznym”, nastawionym na koniec świata, sposobie […]

  Siedem lat temu Al Gore ostrzegał nas, że wszystkie polarne pokrywy lodowe zupełnie znikną do tego czasu. Ja ostrzegałem przed kalifatem. Na przestrzeni ostatnich 10 lat z zaangażowaniem starałem się uświadomić Kościołowi, że hebrajscy prorocy wskazują na bliskowschodniego Antychrysta, który wyłoni się z regionu Turcji, Syrii i Iraku. Niektórzy zbadali te dowody i uznali […]

Wielu studentów proroctw biblijnych twierdzi, że Antychryst wyłoni się z odrodzonego Imperium Rzymskiego z centrum w Rzymie; jest to model, który umieszcza królestwo zwierzęcia czasów ostatecznych w Europie. Ale ostatnie doniesienia medialne z Bliskiego Wschodu dostarczają faktów, które podważają taką teorię. Model „europejski” dla królestwa Antychrysta nabrał znaczenia w czasie powstania Unii Europejskiej, cztery dekady […]

    Celem tego opracowania jest porównanie niektórych doktryn i założeń eschatologii islamskiej i chrześcijańskiej. Przeprowadzając analizę islamskich doktryn i wierzeń dotyczących czasów ostatecznych zobaczymy, że występuje tutaj zdumiewająca korelacja do prawd oraz proroctw zawartych w Biblii. W islamskiej eschatologii zasadniczą rolę odgrywają trzy postacie: – Mahdi, który jest oczekiwanym islamskim mesjaszem; – Jezus, o […]

  W opracowaniu tym zostanie przedstawiona koncepcja reprezentowana przez Walida Shoebata. Jest to alternatywne ujęcie „liczby zwierzęcia”, widziane oczami człowieka pochodzącego z Bliskiego Wschodu, byłego muzułmanina, a obecnie chrześcijanina, podążającego za Jezusem. W Księdze Objawienia, w rozdziale 13, apostoł Jan pisze: (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to […]

    W Biblii, a szczególnie w Starym Testamencie, znajduje się wiele proroctw mówiących o wydarzeniach, które będą towarzyszyć powrotowi Mesjasza. Analizując starotestamentowe proroctwa możemy zauważymy, że prorocy konsekwentnie przedstawiali Mesjasza, jako przychodzącego na ratunek Izraelowi oraz walczącego przeciwko tym krajom, które współcześnie są muzułmańskie. Spostrzeżenia te są ważne w kontekście rozważań dotyczących tożsamości Antychrysta […]

    Powtarzającym się tematem starotestamentowych proroctw jest sąd Boży nad narodami otaczającymi Izrael. Wszyscy starotestamentowi prorocy, którzy mówią o ‘Dniu Pana’, mówią również o ukaraniu nienawidzących Izraela sąsiadów. Podczas, gdy większość tych proroctw znalazło częściowe wypełnienie w historii, to jednak ich pełne wypełnienie będzie dopiero miało miejsce w czasie powrotu Mesjasza. Jednakże obraz, który […]