Koszmarami sennymi nazywamy „złe, przerażające sny”. Występują one zarówno u dzieci jak i dorosłych. Lecz skąd się one biorą i czym one są? Dr Patrick McNamara ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Bostońskiego bada koszmary senne w nowoczesnym kontekście klinicznym, gdzie brana jest pod uwagę również historia zjawiska snu w wielu kulturach. Według Patricka McNamary koszmary senne […]