Znane są przypadki licznych doniesień od ludzi, którzy twierdzą, że mieli co najmniej jedno doświadczenie seksualnego kontaktu z duchem. Większość z tych osób uznało ten akt za niechciany, czasem brutalny, a dla niektórych była to forma gwałtu. Są też i tacy, którzy o tych doświadczeniach wypowiadali się jako bardzo erotycznych i przyjemnych. Przeżycia te najczęściej […]