Wielu studentów proroctw biblijnych twierdzi, że Antychryst wyłoni się z odrodzonego Imperium Rzymskiego z centrum w Rzymie; jest to model, który umieszcza królestwo zwierzęcia czasów ostatecznych w Europie. Ale ostatnie doniesienia medialne z Bliskiego Wschodu dostarczają faktów, które podważają taką teorię. Model „europejski” dla królestwa Antychrysta nabrał znaczenia w czasie powstania Unii Europejskiej, cztery dekady […]

  W opracowaniu tym zostanie przedstawiona koncepcja reprezentowana przez Walida Shoebata. Jest to alternatywne ujęcie „liczby zwierzęcia”, widziane oczami człowieka pochodzącego z Bliskiego Wschodu, byłego muzułmanina, a obecnie chrześcijanina, podążającego za Jezusem. W Księdze Objawienia, w rozdziale 13, apostoł Jan pisze: (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to […]