Walid Shoebat – Nie Rzym, lecz Turcja jest Narodem Antychrysta. Przygotuj się na czasy ostateczne

Turcja

Wielu studentów proroctw biblijnych twierdzi, że Antychryst wyłoni się z odrodzonego Imperium Rzymskiego z centrum w Rzymie; jest to model, który umieszcza królestwo zwierzęcia czasów ostatecznych w Europie. Ale ostatnie doniesienia medialne z Bliskiego Wschodu dostarczają faktów, które podważają taką teorię.

Model „europejski” dla królestwa Antychrysta nabrał znaczenia w czasie powstania Unii Europejskiej, cztery dekady temu, w latach siedemdziesiątych, kiedy samozwańczy „eksperci” od proroctw biblijnych zaczęli ogłaszać że koniec jest bliski, w efekcie czego napisano niezliczoną ilość książek, czyniąc tą teorię dominującą w amerykańskim kościele.

Teoria ta wywodzi się z popularnej interpretacji Daniela 2, według której model Imperium Rzymskiego zawierał dwie nogi, (posąg ze snu Nebukadnesara stał na dwóch nogach, które jak przyjmowano, miały wskazywać na istnienie dwóch części tego imperium – przyp. tłum.) nogę, która jak twierdzą, wywodziła się z Rzymu i drugą wschodnią nogę z centrum w Konstantynopolu, który dzisiaj jest w Turcji. Dlatego też model europejski w tym ujęciu wymaga, aby ​​Turcja przystąpiła do Unii Europejskiej, ponieważ musi on zawierać zarówno wschodnią i zachodnią część Imperium Rzymskiego.

Ale jak pokazują ostatnie doniesienia medialne, Erdoğan, po jego przemówieniu po odniesionym zwycięstwie wyborczym , wspomniał o „Nowej Turcji” i jego gabinet dał jasno do zrozumienia, że jego rząd odchodzi zupełnie od wstąpienia do Unii Europejskiej. Z tą nową polityką zagraniczną, aspiracje Turcji do członkowstwa w UE mogą zostać odłożone całkowicie, uważa główny doradca Erdoğana, Yigit Bulut.

Bulut, w najnowszej analizie, przedstawił kontrowersyjną wizję nowej Turcji w następstwie zwycięstwa wyborczego Erdoğana, wizji, która sugeruje zerwanie z UE.

Chociaż niektórzy nadal obstają przy modelu europejskim, nie wszyscy bibliści zgadzają się z tym. Na przykład wybitny pastor dr Matthew Henry zajmował się tą kontrowersją ponad trzy wieki temu:

„Kto jest tym wrogiem – kogo dojście do władzy, panowanie i upadek są tutaj przepowiedziane? Interpretatorzy nie są tutaj zgodni. Według niektórych czwarte królestwo jest tym z Seleucydów (w org. Seleucidae) a „mały róg” jest Antiochem … Według innych czwarte królestwo jest tym z Rzymian a „mały róg” jest Juliuszem Cezarem i kolejnymi cesarzami, jak mówi Kalwin. Antychryst, Królestwem Papieskim, mówi Joseph Mede… Inni twierdzą, że „mały róg” jest Imperium Tureckim; tak jak Luter, Vatablus i inni. Nie mogę dowieść, że jakakolwiek z tych stron jest w błędzie. I z tego powodu, że proroctwa czasami mają wiele wypełnień i powinniśmy dać pełną swobodę Pismu Świętemu (w tej, jak i w wielu innych kontrowersjach), jestem gotów dopuścić, że obie one są prawdziwe.” (Henry: A Commentary on the Holy Bible, with Practical Remarks and Observations, London: Marshall Bros. Ltd., n.d., IV:1270f)

Tak więc oprócz Królestwa Papieskiego (Europy) jako teorii, było też „Seleucidae” (Imperium Seleucydów), co jest modelem odnoszącym się do „Imperium Tureckiego”, co było najbardziej znaczącym poglądem historycznie. To nie są odosobnione interpretacje, nawet wśród najbardziej znaczących teologów protestanckich.

W obecnych czasach ten region Seleucki znajduje się na obszarze Imperium Ottomańskiego, które zajęło tereny Imperium Rzymskiego po jego upadku w Konstantynopolu, podczas muzułmańskiej inwazji Turków za Mahometa II w 1453 r.

Co więcej, nikt historycznie nie był wstanie wskazać na jakikolwiek osąd Boży w kontekście czasów ostatecznych, w jakichkolwiek literalnych odniesieniach w Biblii, który obejmowałyby jakikolwiek europejski podmiot; natomiast Seleucko – grecki model ma wszystkie swoje historyczne regiony literalnie zawarte w Piśmie Świętym, w ich starożytnych nazwach. Współcześnie model Seleucko – grecki obejmowałby ląd rozciągający się od Lewantu, ale nie Adriatyk [1] i zawierałby pas ziemi od Bliskiego Wschodu, Turcji, Azji Środkowej, która obejmuje byłe republiki radzieckie (Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan) do Zatoki Perskiej i Wschodniej Anatolii, Iranu, Afganistanu, a nawet części Indii w Pakistanie. Jest to okno 10-40 i obecnie jest ono w całości islamskie.

10-40

Te ostatnie doniesienia medialne, które właśnie doszły do nas z Bliskiego Wschodu, ze strony ważnych tureckich urzędników państwowych i analityków, [2] zaczynają się potwierdzać. Tuż po zwycięstwie prezydenta elekta Recepa Tayyipa Erdoğana, idea „Nowej Turcji” została wyjaśniona przez jego rząd jako przedstawiająca nowe zrozumienie w tureckiej polityce zagranicznej, zgodnie z którą oczekuje się, że ich kraj będzie coraz bardziej odchodził od ideału Unii Europejskiej, w tym samym czasie koncentrując się na relacjach z Chinami, Rosją i byłymi republikami radzieckimi (Azerbejdżanem, Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Uzbekistanem i Turkmenistanem).

Co więcej, w artykule opublikowanym przez prorządowy Sabah Daily, główny doradca Erdoğana Bulut, powiedział że Turcja musi przestać pretendować do bycia członkiem UE, i zamiast tego dążyć do rozszerzenia swych wpływów na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach.

„Obecny stan stosunków z UE jest prawie nieistniejący. UE ma swoje własne problemy i politycy z krajów UE starają się zdobyć głosy przez kampanię przeciwko członkostwu Turcji, i Erdoğan jest niechętny wobec członkostwa w UE”, powiedział Savaş Genç, profesor nadzwyczajny w Fatih University.

„Kroczenie dalej ścieżką UE oznacza dalsze reformy, poszerzanie swobód, rozwijanie demokracji i ostatecznie rezygnację z części suwerenności na rzecz Brukseli, czego Erdoğan nie chce uczynić. Marzy on o państwie, które jest zorganizowane bardziej wokół struktur wywiadowczych, bardziej opartym na Krajowej Organizacji Wywiadowczej [MIT], “ dodał on.

I jak twierdzi Mehmet Seyfettin Erol, szef International Strategic and Security Research Center w Ankarze (USGAM), celem tureckiej polityki zagranicznej będzie zwiększenie wpływów na terenach byłego Wielkiego Imperium Seldżuckiego, które kontrolowało obszar rozciągający się od Azji Środkowej do Zatoki Perskiej i Wschodniej Anatolii.

„Turcja najprawdopodobniej zwróci swoją twarz w stronę obszaru, gdzie są byłe republiki radzieckie oraz w kierunku Wielkiego Muru Chińskiego. To jest geografia Wielkiego Imperium Seldżuckiego, które obejmuje Iran, Afganistan i Indię,” powiedział  Erol.

Dowody na to, przed czym ostrzegaliśmy przez ostatnie dwie dekady, w końcu zaczynają nabierać kształtu. Erol podkreślił, że pojawienie się kirgiskiego prezydenta Ałmazbeka Atambajewa z centralnej Azji, podczas przemówienia Erdoğana, po jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich 10 sierpnia, jest znakiem zainteresowania Turcji tym regionem.

W niespodziewanym posunięciu Atambajew wszedł na scenę wraz z Erdoğanen, który jako nowo wybrany Turecki prezydent wygłaszał swoje przemówienie w ​​niedzielę. Mówiąc po turecku, po tym jak pogratulował Erdoğanowi, Atambajew powiedział, że Turcja będzie silniejsza w ramach prezydencji Erdoğana. Innym znakiem przeniesienia uwagi na ten region będzie decyzja Turcji w sprawie zakupu chińskich rakiet. Niezwykle kontrowersyjne rozmowy Turcji, która jest członkiem NATO, z Chinami, w sprawie nabycia rakiet dalekiego zasięgu, będą kontynuowane, jak się oczekuje, do końca sierpnia. [3]

Spieraliśmy się o to przez dwie dekady, aż nasi oponenci przyznali, że aby model Europejski zgadzał się z koncepcją odrodzonego Rzymu, Turcja MUSI stać się partnerem Europy, jednakże Turcja, jak się wydaje, nie zamierza dołączyć do Europy w najbliższym czasie, ale jednoczy się z narodami, które dawniej były pod ottomańskimi rządami. To byłoby podzielone Imperium, które nie zjednoczy się, ale będzie współpracować jak w dawnych czasach, za kalifatu który będzie wywodzić się z Turcji, a nie z Rzymu.

Być może nadszedł czas, aby użyć trochę mądrzejszego podejścia, gdyż czasem najbardziej logicznym podejściem do proroctw jest trzymanie się reguły „nie komplikuj, głupku” (ang. KISS, tzn. „Keep It Simple, Stupid”).  Należy zadać sobie pytanie: gdy tak wielu czepia się Watykanu, jak często można znaleźć ludzi, którzy chcą zadzierać z islamem? Czy wytykanie palcem Rzymu i Europy nie wydaje się być łatwiejsze? Czy papież może ściąć ci głowę? Kto prześladował chrześcijan w przeszłości, Europa czy Turcja? Przeciwstawienie się duchowi Antychrysta jest zawsze ryzykowne. Kiedy obnażasz go, ryzykujesz śmiercią. Zadaj sobie pytanie, co byłoby najbardziej niewygodną rzeczą do zdemaskowania współcześnie, Unii Europejskiej i Kościoła Katolickiego jako Antychrysta i Wielkiej Nierządnicy, czy islamu i Mekki? Możesz starać się demaskować Kościół i Unię Europejską aż do posinienia, i nikt nie będzie próbował cię uciszyć. Islam z drugiej strony, to już zupełnie inna sprawa.

 

PRZYPISY

[1] Na przykład, odnosząc się [do poglądów] studentów proroctw starszej szkoły Sir Robert Anderson stawia pytanie: „Niektórzy byli przekonani, że ponieważ dziesięć palców (posągu) z widzenia Nabuchodonozora symbolizuje dziesięć królestw – pięć na obu stopach – pięć z tych królestw musi ukształtować się na Wschodzie, a pięć na Zachodzie. Argument ten jest przekonujący, i możliwe że właściwy; ale jego główna podstawa opiera się na zapominaniu o tym, że z perspektywy proroka (Daniela – przyp. tłum.) Lewant a nie Adriatyk, i Jerozolima a nie Rzym, jest centrum świata.”

[2] Zobacz niedawny artykuł w Todays Zaman: todayszaman.com/national_erdogans-new-turkey-may-move-further-from-eu-say-analysts_355742.html

[3] Transakcja zakupu Chińskich rakiet została sfinalizowana, co wywołało oburzenie w USA. Turecka armia zaopatrzyła się w 12 baterii przeciwlotniczych rakiet dalekiego zasięgu HG-9. (przypis tłumacza)

 

Źródło: shoebat.com/2014/08/18/antichrist-nation-rome-turkey-get-ready-end-times

Artykuł ten został opublikowany  18.08.2014 r.

 

Opracował: Natan P.

 

3 comments for “Walid Shoebat – Nie Rzym, lecz Turcja jest Narodem Antychrysta. Przygotuj się na czasy ostateczne

 1. Dariusz
  Wrzesień 21, 2015 at 2:57 pm

  Półksiężyc wkrótce pojawi się na flagach Francji i Niemiec ponieważ Bóg zesłał na nich ostry obłęd za odstępstwo od Prawdy. Z tych państw islam rozleje się na resztę kontynentu. To właśnie w UE od dawna są prześladowani wyznawcy Chrystusa i już wkrótce również masowo będą mordowani zgodnie z islamskim prawem.

  • alexander
   Wrzesień 28, 2015 at 5:01 pm

   Walid Shoebat ku mojemu zaskoczeniu został najpierw apologetą katolicyzmu ogólnie ortodosksji następnie osobistym apologetą W.Putina . Na swoim blogu przedstawia dziwaczne wizje krucjaty przeciwko Turcji pod przewodnictwem Rosji.

  • Maciej
   Sierpień 25, 2016 at 3:35 pm

   Na olimpiadzie w Brazylii, już widniała niemiecka flaga z półksiężycem. http://img.sadistic.pl/pics/6448e0be0448.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current month ye@r day *