Zastrzeżenia wobec teorii Krwawych Księżyców

 
Chris White | 3 grudzień 2013
 

Blood Moons

 
Wiele uwagi zostało poświęcone ostatnio tzw. teorii Krwawych Księżyców, pierwotnie opracowanej przez Mark’a Biltz’a z El Shaddai Ministries. W rzeczywistości, w tej oto chwili, książka John’a Hagee’ego „Four Blood Moons” (Cztery Krwawe Księżyce), która jest w zasadzie powtórzeniem teorii Biltz’a, znajduje się na szczycie listy bestsellerów Amazona.

Pozwólcie mi najpierw wyjaśnić o czym ta teoria mówi, tym, którzy jeszcze o niej nie słyszeli.

Joel 3:4 mówi:

Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.

Mark Biltz zastanawiał się na tym, czy ten werset mógł po prostu być odniesieniem do słonecznego i księżycowego zaćmienia. Z ciekawości wszedł na stronę internetową NASA, gdzie znajduje się kompletna lista wszystkich księżycowych i słonecznych zaćmień od 2000 roku p.n.e. do 3000 roku n.e. Korzystając z witryny NASA, Biltz zobaczył, że była tam mowa o wielu zaćmieniach słońca i księżyca w przyszłości. Te, na których się on skupił, to były księżycowe tetrady. Oznacza to serię czterech zaćmień księżyca na przestrzeni około dwóch lat.

Biltz następnie porównał daty tych tetrad z żydowskim kalendarzem. Odkrył on, że wiele z tych tetrad – podobnie jak i innych słonecznych zaćmień – przypada na dni żydowskich świąt.

Biltz zastanawiał się, czy takie zdarzenia miały miejsce w przeszłości. Znalazł on sześć przypadków w historii, gdy tetrady zaćmień księżyca zbiegły się z żydowskimi świętami.

Odnosząc te daty do wydarzeń z historii Żydów, Biltz stwierdził występowanie następującej łączności między tymi tetradami i znaczącymi wydarzeniami z żydowskiej historii:

  • 1 listopada 1478 roku – 15 lipca 1834 roku – Korona hiszpańska, wraz z papiestwem, powołała inkwizycję hiszpańską, wypędzając Żydów z Hiszpanii, jeśli nie godzili się przejść na katolicyzm.

Tetrada miała miejsce 2 kwietnia & 25 września 1493 roku – 22 marca & 15 września 1494 roku.

 

  • 15 maja 1948 roku – 10 marca 1949 roku – Izrael zostaje uznany przez ONZ za państwo (grudzień 1948 r.), oraz wygrywa wojnę o niepodległość.

Tetrada miała miejsce 13 kwietnia & 7 października 1949 roku – 2 kwietnia & 25 września 1950 roku.

 

  • 5-10 czerwca 1967 roku – Izrael walczył i wygrał Wojnę Sześciodniową, odzyskując Jerozolimę, stolicę starożytnego Izraela.

Tetrada miała miejsce 24 kwietnia & 18 października 1967 roku – 13 kwietnia & 6 października 1968 roku.

Biltz i John Hagee sugerują, że ponieważ (zgodnie z tym modelem) istotne wydarzenia w historii żydowskiej zachodziły w okresach tetrad Krwawych Księżyców, to zbliżająca się tetrada Krwawych Księżyców w 2014 i 2015 roku stanowi zapowiedź znaczących wydarzeń związanych z proroctwami biblijnymi, twierdząc, że te zaćmienia odnoszą się do zapowiedzianych w Biblii znaków dotyczących słońca, księżyca i gwiazd.

Powstaje pytanie o to, jak ta teoria ma się wobec Biblii i zdrowego rozsądku? Odpowiedź brzmi: Nie zbyt dobrze.

I oto tylko kilka powodów dlaczego.

Pierwszą rzeczą, którą musimy krytycznie przeanalizować jest to, czy to, co jest opisywane przez Biltz’a i Hagee’ego jest tym samym, o czym mówi Biblia.

Biblia kilka razy mówi o tzw. znakach odnoszących się do słońca, księżyca i gwiazd. Oto przykład z Objawienia 6:12-13:

I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

Ponadto z Mateusza 24:29:

A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.

Analiza pełnego tekstu odnoszącego się do tego wydarzenia pokazuje, że oprócz tego, że słońce i księżyc pociemnieją, podobnie pociemnieją gwiazdy.

Biblia opisuje ten znak jako globalną ciemność, która obejmie całą planetę. Cokolwiek to jest, nie przyczyni się to po prostu do tego, że tylko słońce i księżyc pociemnieją, ale również i gwiazdy na niebie. Jest to oczywiście czymś więcej niż zaćmieniem. Gdybym miał zgadywać, to powiedziałbym, że musi to być coś w atmosferze, co całkowicie przesłoni całe niebo, albo mogłoby to być jakieś nadprzyrodzone zdarzenie, które spowoduje tą uniwersalną ciemność.

Jedyny sposób w jaki Biltz i Hagee wydają się to obchodzić jest poprzez cytowanie Joela 3:4 najczęściej, bo w tym wersecie wymienione są tylko słońce i księżyc. Jednak, jeśli spojrzeć kilkanaście wersetów wcześniej to widać, że intencją Joela było to, aby jego czytelnicy wiedzieli, że również gwiazdy przygasną w wyniku tego zdarzenia. Joel 2:10 mówi:

Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask.

Zostało to również wyraźnie powiedziane przez Boga w Ezechiela 32:7-8, że chodzi tutaj o uniwersalną ciemność. Jest tam powiedziane:

Gdy będziesz gasł, zakryję niebiosa i zaćmię ich gwiazdy. Słońce zasłonię obłokiem, a Księżyc nie zabłyśnie blaskiem. Wszystkie jasne światła na niebie zaćmię z powodu ciebie; sprowadzę ciemność na twój kraj – mówi Wszechmocny Pan.

Więc jeśli Biltz i Hagee nie mają zamiaru wyjaśnić, w jaki sposób te zaćmienia miałyby spowodować, że wszystkie gwiazdy i wszystkie inne światła na niebie pociemnieją jednocześnie, to powinni przyznać, że to, o czym mówią, nie jest tym samym, co przepowiada Biblia.

Widzimy również z innych wzmianek o tym wydarzeniu, że zawiera ono trzęsienie ziemi. I jak widzieliśmy, Jan nazwa to „wielkim trzęsieniem ziemi”. Joel powiedział „ drży przed nimi ziemia”. To jest ten sam problem. To wielkie trzęsienie ziemi jest integralną częścią tzw. znaku odnoszącego się do słońca, księżyca i gwiazd. Nie ma tam nic o zaćmieniu, nawet czterech z nich, które mogłyby spowodować trzęsienie ziemi.

Ponadto, powinno to być oczywiste dla każdego, kto czyta wersety, które cytowałem, że wydarzenia te występują jednocześnie – w tym samym dniu i w tym samym czasie – oraz, że jest to literalnie niemożliwe, aby zaćmienie słońca i zaćmienie księżyca wystąpiły jednocześnie. Wszystko, co musicie zrobić, to dowiedzieć się jak i dlaczego występują te zaćmienia, a zobaczycie, że nie jest to możliwe.

Tak więc, teoria ta w żaden sposób nie jest wypełnieniem biblijnego znaku dotyczącego słońca, księżyca i gwiazd, ale być może jest to po prostu sposób, w jaki Bóg ostrzega Izrael o nadchodzących wydarzeniach. Innymi słowy, być może dlatego, że (według Biltz’a i Hagee’ego), gdy po raz ostatni te tetrady wystąpiły w okresie świąt żydowskich istotne rzeczy wydarzyły się dla Izraela, to możliwe, że istotne rzeczy powtórzą się w latach 2014-15.

Tak więc, odkładamy na bok ideę, że ma to znaczenie biblijne i chcemy się przyjrzeć tylko temu, czy powinniśmy spodziewać się, że ta tetrada jest jakiegoś rodzaju ostrzeżeniem dla Izraela, chociaż nie chodzi tutaj o proroctwo.

Pierwszy punkt:

Przy weryfikacji historycznej dokładności stwierdzeń Biltz’a, że historia żydowska wydaje się zbiegać z tetradami zaćmień księżyca w czasie żydowskich świąt, okazuje się, że nie jest to wcale takie dokładne.

Tak więc, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić jest zbadanie twierdzeń Hagee’ego i Biltz’a, że te tetrady faktycznie pasują do istotnych wydarzeń jako takich. Najczęściej po prostu zakładamy, że jest to prawdą, a jak zobaczymy, byłoby to wielkim błędem.

Czy wiecie, że w rzeczywistości miały miejsce jeszcze dwie inne tetrady, które wypadły w święta żydowskie, i które Biltz znalazł w komputerach NASA? Zgadza się, znalazł on je, ale nie lubi o nich zbyt dużo mówić, ponieważ, nawet według niego, nic znaczącego nie wydarzyło się w tych dwóch przypadkach.

Już samo to, powinno skłonić nas do zastanowienia się nad tym.

W porządku, więc skąd możemy wiedzieć, że ta nadchodząca tetrada w 2014 -15 r. nie będzie kolejnym niewypałem jak dwie pozostałe, o których nie lubią oni mówić? Na podstawie tych liczb, jak do tej pory prawie połowa – prawie 50 % – tych tetrad przypadających w święta żydowskie nic nie znaczyła, nawet według ich własnych słów!

Inną kwestią jest to, że daty wydarzeń historycznych wybranych, jako korelujących z tymi tetradami, nie wydają się wcale zbyt dobrze zgadzać z datami wystąpienia owych tetrad.

Na przykład, inkwizycja hiszpańska faktycznie rozpoczęła się około 15 lat wcześniej przed tetradą z 1493-94 r., a zakończyła około 350 lat później. Aby przydać temu wiarygodności, mówią oni, że to, z czym tak naprawdę ta tetrada jest związana to tzw. Edykt z Alhambry, wydany 31 marca 1492 roku, który oficjalnie nakazał wypędzenie Żydów z Hiszpanii; ale nawet wtedy, pierwsze zaćmienie nie nastąpiło wcześniej niż dopiero ponad rok po tym, a ostatnie zaćmienie ponad dwa lata później. Tak więc, chyba że pomyłkę o rok nazywamy Bożym sposobem przewidywania czegoś, bo inaczej to nie pasuje.

Innym tak zwanym dopasowaniem ma być to, kiedy Izrael ogłosił swoją niepodległość w 1948 r. i wygrał wojnę o niepodległość w tym samym roku. Daty tetrad z 1949 -1950 ponownie nie występują wcześniej niż ponad rok później, i nie przypadają na żaden z dni zwycięstw Izraela, czy na dzień, w którym ONZ uznało go za państwo lub na jakąkolwiek inną znaczącą datę. Zaufajcie mi, jeśli rzeczywiste daty tych tetrad miałyby jakiekolwiek znaczenie, to na pewno usłyszelibyście o tym; ale najlepsze co oni mogą zrobić to, jak zobaczymy w następnym przypadku, podać wydarzenie oddalone o dziesięć miesięcy.

Tak więc, ostatnia tetrada, powiadają oni, wystąpiła w połączeniu z Wojną Sześciodniową, ale w rzeczywistości nie zaczęła się ona wcześniej niż dziesięć miesięcy po zakończeniu owej wojny. A ostatnie zaćmienie nie wystąpiło wcześniej niż cały rok po wszystkim.

I znowu, te trzy oczywiste niedopasowania wyglądają jeszcze gorzej, gdy wziąć pod uwagę jeszcze to, że już wcześniej wrzucili oni dwa zestawy historycznych tetrad do kosza, ponieważ nie można było znaleźć żadnych wydarzeń historycznych, które by do nich pasowały. Tak więc, te trzy przykłady są najlepszymi z najlepszych, i to jest bardzo smutne.

Jeśli Biltz i Hagee naprawdę sugerują, że Bóg używa tych tetrad, jako sposobów komunikowania Izraelowi o nadchodzących wydarzeniach, gdzie było ostrzeżenie o znacznie większych i znacznie gorszych wydarzeniach, które spotkały Żydów?

  • Dlaczego Bóg nie ostrzegł ich przed Holokaustem, lub przed rokiem 70, lub wypędzeniem z Rzymu lub mających miejsce potem prześladowań? Co jest bardziej interesujące dla mnie jest to, co trzeba pominąć, aby uwierzyć w tą teorię. Dlaczego Bóg wybrał to, aby ich ostrzec przed inkwizycją hiszpańską, ale nie przed niczym więcej? A jeśli to było ostrzeżenie, dlaczego to stało się o rok za późno, kiedy nikt nie mógł nic z tym zrobić.
  • Ponadto, dlaczego niektóre tetrady wskazują na dobre wydarzenia, podczas gdy inne na złe wydarzenia? Inkwizycja hiszpańska obok zwycięstwa Wojny Sześciodniowej? Wydaje się to być bez ładu i składu.

Następny punkt:

Izrael używa kalendarza księżycowego, i swoje święte dni opierają oni na fazach księżyca. Wydaje się to logiczne, że ze względu na ten fakt, zaćmienia księżyca będą przypadać na dni żydowskich świąt dość regularnie.

  • W artykule opublikowanym w Answers in Genesis odnośnie teorii Krwawych Księżyców Biltz’a, komentując na temat rzadkości całkowitych zaćmień Księżyca przypadających na Paschę i Sukkot, piszą oni:

„Nie, tak naprawdę nie jest to takie niezwykłe. Pamiętaj, zaćmienie Księżyca zdarza się tylko przy pełni księżyca. My nie opieramy się ściśle na księżycowym kalendarzu dzisiaj, ale większość starożytnych ludów, w tym Hebrajczycy, tak. Ich miesiące zaczynały się wraz z pierwszym pojawieniem się sierpa nowego księżyca, który jest dzień lub trochę po tym, co współcześnie nazywamy nowiem (kiedy księżyc i słońce są w podłużnej koniunkcji). Wychodząc z tego punktu, czternaście dni później, lub piętnasty dzień miesiąca, zawsze zbiega się z pełnią księżyca.”

Następnie artykuł omawia częstotliwość, z którą księżycowe zaćmienia przypadają na dni Paschy i Sukkot, te same święte dni co w teorii Krwawych Księżyców. Zaczynają oni tutaj, mówiąc, że do tej pory w XX wieku to działo się aż 37 razy:

„… możemy powiedzieć, że wszystkie z tych 37 zaćmień księżyca zbiegło się ze świętami Paschy i Sukkot. To jest około jedna szósta (37/ 230) z dwudziestowiecznych zaćmień księżyca, co jest tym, czego można było się spodziewać, ponieważ Pascha i Sukkot występują w dwóch z 12 miesięcy. To stosunkowo częste występowanie jest wynikiem definicji piętnastego dnia miesiąca w kalendarzu księżycowym.  Dlatego też, ponownie, zbieżność zaćmień księżyca z tymi dwoma obchodami religijnymi jest bardziej powszechna niż Biltz zdaje sobie z tego sprawę.”

W takim razie, rozumiecie, co oni mówią?

Oni mówią, że zaćmienia księżyca są tak powszechne w czasie tych szczególnych świąt żydowskich, że miały one miejsce 37 razy tylko w samym XX wieku. Są one tak powszechne, że Biltz i Hagee musieliby zasadniczo powiedzieć, „W porządku, zgadza się, zaćmienia w czasie tych świąt żydowskich zdarzają się cały czas, ale co z dwoma zaćmieniami w ciągu dwóch lat następujących po sobie? Och, to jest powszechne również. Cóż, a co z czterema zaćmieniami w ciągu dwóch lat następujących po sobie? Och, to jest powszechne również. Cóż, a co z tym, jeśli wyrzucimy dwie z nich, i skupimy się tylko na pozostałych trzech, trochę je przekręcimy, a potem będziemy mieć coś do napisania książki o tym?”

Generalnie, teoria Krwawych Księżyców zaproponowana przez Mark’a Biltz’a i John’a Hagee’ego nie spełnia wymaganych standardów biblijnych odnoszących się do znaku o słońcu, księżycu, gwiazdach, i trzęsieniu ziemi, które przypuszczalnie będą zwiastować początek Dnia Pańskiego.

Zawodzi ona w przedstawieniu jakiegokolwiek rzeczywistego i trwałego powiązania z przeszłością Izraela.

Podsumowując, faktycznie zgadzam się z tym, że istotne wydarzenia są na horyzoncie dla Izraela, a nawet prawdopodobnie wydarzenia biblijnych proporcji.  Ale sugerowanie, że jakiekolwiek istotne zdarzenia, które mogą wystąpić w ciągu najbliższych kilku lat, są w jakikolwiek sposób związane z tetradami zaćmień księżyca z 2014 – 15 r., byłoby zbliżone do tego, gdybym powiedział, że mój zespół wygrał Super Bowl (mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim – przyp. tłum.), ponieważ nosiłem moją szczęśliwą koszulkę sportową.

Dzięki za poświęcony czas.

 

Źródło: Chris White, The Blood Moon Theory Debunked and More.

Tłum. A. P.

 

4 thoughts on “Zastrzeżenia wobec teorii Krwawych Księżyców”

  1. Jeśli to nie ten czas to Hallelujah. Ale jeśli te, to też Hallelujah. Mam pytanie. czy możecie udowodnić że czerwone księzyce były widoczne w XX w 37 razy i porzpec to dowodami astrologicznymi?

  2. 4+10+4+9=27,15+8+4+28=55,14+14+15+15=58,27+55+58=140, teraz kazdy z osobna,
    4+15+14=33, 10+8+14=32,4+4+15=23,9+28+15=52, 33+32+23+52=140, przypadek?140+140=280 +140stopni =420, 360 +60=420/7 = 60/ 420 /6 = 70, otwarcie szostej pieczeci, prawdopodobnie przebiegunowanie, obrot ziemi o 420 stopni lub o 60, 360 + 60 stopni https://www.youtube.com/watch?v=ag6EHgoG4Sk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *