Rozważania na temat Parszy nr 25 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 27:1-29; Księga Izajasza 46:3-11; List do Hebrajczyków 11:17-22     Notatki autorstwa Tima Hegga Przed kilku laty, przeczytałem informację w gazecie, że samolot przewożący misjonarzy, został omyłkowo wzięty za samolot przemytników i następnie zestrzelony przez rząd peruwiański w pobliżu miasta Iquitos. Artykuł ten przykuł moją uwagę z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jeden […]

Rozważania na temat Parszy nr 24 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 26:12-35; Księga Izajasza 65:23-66:8; List św. Pawła do Rzymian 9:6-18     Opowiadanie zawarte w naszej parszy, kontynuuje historię Izaaka i sposobu, w jaki Wszechmogący zabezpiecza błogosławieństwa przymierza wobec niego, jako wybranego potomka Abrahama. Podobnie jak wielu nomadów starożytnego Bliskiego Wschodu, Izaak zajmował się krótkookresową uprawą. Jest więcej niż prawdopodobne, że zasiał ozimą pszenicę […]

Rozważania na temat Parszy nr 23 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 25:1-26:11; II Księga Samuela 5:17-6:1; List do Hebrajczyków 12:14-29     Ta 23. parsza w trzyletnim cyklu czytania Słowa Bożego, skupia się na dwóch istotnych zagadnieniach. Pierwszym jest jakże istotna odpowiedzialność człowieka za dokonywane w życiu wyboru, a jednocześnie, realizacja Bożych zamiarów w życiu tego człowieka. Ile tak naprawdę zależy od nas i naszej […]

Rozważania na temat Parszy nr 21 i 22 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

    Tym razem w załączniku dwie parsze – nr 22 jest kapitalną kontynuacją nr 21 – ze względu na poruszane w nich tematy warto zapoznać się z ich treścią jednocześnie, jedna po drugiej (to oczywiście jedynie sugestia z mojej strony). Pierwsza parsza koncentruje się na zamiarze, który powziął Abraham, aby zobaczyć, że obietnice przymierza […]

Rozważania na temat Parszy nr 20 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 23:1-20; I Księga Królewska 1:1-31; Dzieje Apostolskie 7:1-18     Głównym tematem naszej parszy jest śmierć i pogrzeb Sary, żony Abrahama. Abraham dokłada wszelkich starań, aby nabyć – zgodnie z lokalnymi zwyczajami – kawałek ziemi wyłącznie na miejsce pochówku Sary. Jakże kłopotliwe! Jak kosztowne! „Waluta negocjacji” była 25-cio krotnością normalnej ceny: 400 sykli srebra […]

Rozważania na temat Parszy nr 19 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 22:1-24; Księga Izajasza 33:7-22; Ewangelia św. Mateusza 27:27-66     22. rozdział Księgi Genesis przedstawia słynną historię ofiarowania Izaaka i dlatego jest ona znana w żydowskiej literaturze jako Akeda („związanie”). Stanowi to jednocześnie opowieść o niezrównanym triumfie w narracji patriarchalnej, jak i o objawieniu tajemniczego działania Boga w odsłanianiu obietnic przymierza. Rozdział ten rozpoczyna […]

Rozważania na temat Parszy nr 18 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 21:1-34; I Księga Samuela 2:21-28; Ewangelia św. Mateusza 1:18-25     21. rozdział Księgi Genesis opisuje historię narodzin i obrzezania Izaaka, odesłanie Hagar i Ismaela, małżeństwo Ismaela oraz niezwykłe przymierze pomiędzy Abimelechem – królem Geraru – a Abrahamem. W czasie, gdy tęsknimy za Świątynią w Jerozolimie i nawet nie wolno nam wchodzić na wzgórze, […]

Rozważania na temat Parszy nr 17 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 20:1-18; Księga Izajasza 61:1-10; List św. Pawła do Galacjan 3:15-29     Kiedy czytamy tę parszę, to uderza nas jej podobna myśl. Brzmi to jak odtwarzanie zdarzeń, które miały miejsce w rozdziale 13. z zaledwie kilkoma zmianami w obsadzie. Wtedy, gdy Abram udał się do Egiptu w poszukiwaniu pożywienia, obawiał się, że faraon spojrzy […]

Rozważania na temat Parszy nr 16 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 19:1-38; Księga Izajasza 17:14-18:7; Ewangelia św. Łukasza 17:20-37     Tutaj, w tym niezwykłym i dość tajemniczym tekście, mamy wyraźny przykład Bożego osądzającego gniewu skierowanego przeciwko umyślnemu grzechowi. W obliczu otwartego buntu, karygodnej grzeszności i rażącego bałwochwalstwa, mamy przejaw Bożego – trawiącego ogniem – sądu przeciwko grzesznikom. Jednak na tym ciemnym tle, zostaje namalowany […]

Rozważania na temat Parszy nr 15 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 18:1-33; Księga Izajasza 33:17-34:12; Ewangelia św. Łukasza 8:40-56     Zadziwiające jest to, że w naszych czasach, kwestia wcielenia Boga ponownie została podniesiona jako nurtujące pytanie. Wraz z „teologią” post-Holokaustu współczesnego judaizmu nauczającego, że niemożliwe jest, aby Bóg kiedykolwiek uczestniczył w materialnej substancji świata (ponieważ jest to poniżej Jego godności), wiele kongregacji mesjańskich staje […]