Rozważania na temat Parszy nr 32 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 33:18-35:8; Księga Nahuma 1:12-2:5; Ewangelia sw. Mateusza 5:38-48     Nasz dzisiejszy tekst zawiera historię zagłady miasta Sychem z rąk synów Jakuba. Na wstępie, parsza szczegółowo określa, że Jakub dotarł „szczęśliwie” do miasta Sychem. Słowo przetłumaczone jako „szczęśliwie” to szalem, wywodzące się z tego samego rdzenia, co słowo szalom, „pokój”. Samo słowo oznacza „kompletny” lub „całkowity”, a tym samym, […]

Rozważania na temat Parszy nr 31 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 32:3-33:17; Księga Abdiasza 1:1-15; List św. Jakuba 1:1-12     W naszej dzisiejszej części Tory jest mocno zakorzeniona fundamentalna myśl, że ci, których wybrał Bóg, są w stanie wchodzić w interakcje z Nim na bardzo osobistym poziomie. Niepodobny do odległych bogów pogańskich narodów, Bóg Izraela, przybliża się do Swoich wybrańców oraz styka się z […]

Rozważania na temat Parszy nr 30 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 31:3-32:2; Księga Jeremiasza 30:10-16; List św. Jakuba 4:1-12     Gdy czytamy historię Jakuba, to przypominają się nam słowa Pawła, gdy głęboko rozmyślał nad historią Izraela: „A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” – I List do Koryntian 10:11 Sytuacje […]

Rozważania na temat Parszy nr 29 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 30:22-31:2; I Księga Samuela 1:1-11; Dzieje Apostolskie 13:16-41     Oto w naszym tekście na ten Szabat mamy bardzo interesującą historię złego potraktowania Jakuba przez Labana. Sposób w jaki traktuje swojego własnego zięcia, ukazuje prawdziwy stan serca Labana, podczas gdy odpowiedź Jakuba stanowi wzór uczciwości. Jak często powtarzało się to w historii rodziny Jakuba, […]

Rozważania na temat Parszy nr 28 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 29:31-30:13; Księga Izajasza 60:10-22; List św. Pawła do Rzymian 11:25-36     Czego powinniśmy nauczyć się na podstawie działań Lei i Racheli, nie mówiąc już o Jakubie? Czy na pewno Bóg pragnie, aby Jego lud postępował w taki oto sposób? Czy możemy zaczerpnąć z tego fragmentu coś, co pomoże nam w naszych czasach prowadzić […]

Rozważania na temat Parszy nr 27 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 28:10-29:30; Księga Ozeasza 12:12-14; List św. Pawła do Efezjan 5:5-10     Poniższa historia w naszej parszy, jest nam dobrze znana: sen Jakuba, drabina, aniołowie – niekoniecznie są to „historie”, z których Hollywood czyni kasowe hity, niemniej jednak są one dobrze znane. Ale jak to opowiadanie wpasowuje się w ciąg narracji Księgi Genesis? Poprzednia […]