Rozważania na temat Parszy nr 26 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 27:30-28:9; Księga Micheasza 1:1, 5:1-15; List św. Pawła do Rzymian 5:1-11     Czy Jakub otrzymał błogosławieństwo dzięki oszustwu? Wstępnie, odpowiedź na to pytanie brzmi: „Tak”. Jakub oszukał Izaaka i w rezultacie otrzymał błogosławieństwo, którego – wygląda na to – w przeciwnym razie, nie miałby. Jednak, gdy Izaak zdaje sobie sprawę z faktu, co […]

Rozważania na temat Parszy nr 25 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 27:1-29; Księga Izajasza 46:3-11; List do Hebrajczyków 11:17-22     Notatki autorstwa Tima Hegga Przed kilku laty, przeczytałem informację w gazecie, że samolot przewożący misjonarzy, został omyłkowo wzięty za samolot przemytników i następnie zestrzelony przez rząd peruwiański w pobliżu miasta Iquitos. Artykuł ten przykuł moją uwagę z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jeden […]

Rozważania na temat Parszy nr 24 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 26:12-35; Księga Izajasza 65:23-66:8; List św. Pawła do Rzymian 9:6-18     Opowiadanie zawarte w naszej parszy, kontynuuje historię Izaaka i sposobu, w jaki Wszechmogący zabezpiecza błogosławieństwa przymierza wobec niego, jako wybranego potomka Abrahama. Podobnie jak wielu nomadów starożytnego Bliskiego Wschodu, Izaak zajmował się krótkookresową uprawą. Jest więcej niż prawdopodobne, że zasiał ozimą pszenicę […]

Rozważania na temat Parszy nr 23 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 25:1-26:11; II Księga Samuela 5:17-6:1; List do Hebrajczyków 12:14-29     Ta 23. parsza w trzyletnim cyklu czytania Słowa Bożego, skupia się na dwóch istotnych zagadnieniach. Pierwszym jest jakże istotna odpowiedzialność człowieka za dokonywane w życiu wyboru, a jednocześnie, realizacja Bożych zamiarów w życiu tego człowieka. Ile tak naprawdę zależy od nas i naszej […]

Rozważania na temat Parszy nr 21 i 22 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

    Tym razem w załączniku dwie parsze – nr 22 jest kapitalną kontynuacją nr 21 – ze względu na poruszane w nich tematy warto zapoznać się z ich treścią jednocześnie, jedna po drugiej (to oczywiście jedynie sugestia z mojej strony). Pierwsza parsza koncentruje się na zamiarze, który powziął Abraham, aby zobaczyć, że obietnice przymierza […]

Rozważania na temat Parszy nr 20 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 23:1-20; I Księga Królewska 1:1-31; Dzieje Apostolskie 7:1-18     Głównym tematem naszej parszy jest śmierć i pogrzeb Sary, żony Abrahama. Abraham dokłada wszelkich starań, aby nabyć – zgodnie z lokalnymi zwyczajami – kawałek ziemi wyłącznie na miejsce pochówku Sary. Jakże kłopotliwe! Jak kosztowne! „Waluta negocjacji” była 25-cio krotnością normalnej ceny: 400 sykli srebra […]