Komentarz do 17 rozdziału Objawienia św. Jana

W rozdziale tym apostoł Jan przedstawia opis wielkiej wszetecznicy oraz jej ostatecznego zniszczenia, wykonanego z wyroku Boga przez zwierzę. Wyjaśnia on również tajemnicę zwierzęcia, które wyszło z morza. (1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu […]

Czy współczesny Izrael jest wypełnieniem proroctw biblijnych?

“I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, i na wschód i na zachód, (15) bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki,” (Ks. Rodzaju 13:14-15) “I ustanowię przymierze moje między mną […]

Joel Richardson – Co Biblia mówi na temat przyszłości Gazy?

Gdy uwaga świata skupiona jest teraz na Strefie Gazy, dobrze byłoby, gdyby studenci Biblii zatrzymali się, aby rozważyć, co starożytni hebrajscy prorocy mieli do powiedzenia na temat przyszłości tego małego kawałka ziemi. Rozważmy kilka fragmentów biblijnych. Po pierwsze, zgodnie z Pismem Świętym, powrót Jezusa i następujący po tym sąd, będzie w dużej mierze dotyczyć tego, […]

Antychryst – Islamski Mesjasz?

  Celem tego opracowania jest porównanie niektórych doktryn i założeń eschatologii islamskiej i chrześcijańskiej. Przeprowadzając analizę islamskich doktryn i wierzeń dotyczących czasów ostatecznych zobaczymy, że występuje tutaj zdumiewająca korelacja do prawd oraz proroctw zawartych w Biblii. W islamskiej eschatologii zasadniczą rolę odgrywają trzy postacie: – Mahdi, który jest oczekiwanym islamskim mesjaszem;– Jezus, o którym jest […]

Joel Richardson – Co Biblia mówi na temat państwa palestyńskiego?

  29 listopada 2012, 138 krajów przegłosowało zatwierdzenie rezolucji ONZ 67/19 dotyczącej „Kwestii Palestyńskiej”. Przyjęta rezolucja wyraża poparcie dla prawa „narodu palestyńskiego … do ich niezależnego państwa Palestyny”. W związku z tym niezwykle istotnym oraz historycznym wydarzeniem, i w świetle przytłaczającej, globalnej opozycji wobec narodu Izraela, jest nieodzowne, aby wszyscy studenci Biblii poświęcili czas, aby […]

Sąd nad muzułmańskimi narodami w świetle proroctw biblijnych

    W Biblii, a szczególnie w Starym Testamencie, znajduje się wiele proroctw mówiących o wydarzeniach, które będą towarzyszyć powrotowi Mesjasza. Analizując starotestamentowe proroctwa możemy zauważymy, że prorocy konsekwentnie przedstawiali Mesjasza, jako przychodzącego na ratunek Izraelowi oraz walczącego przeciwko tym krajom, które współcześnie są muzułmańskie. Spostrzeżenia te są ważne w kontekście rozważań dotyczących tożsamości Antychrysta […]

Joel Richardson – Czy Jezus popierałby państwo palestyńskie?

  Niedawno, Carl Medearis, ekspert w zakresie Środkowego Wschodu oraz ewangeliczny chrześcijanin, zamieścił na blogu CNN artykuł, w którym argumentuje, że Jezus popierałby państwo palestyńskie. Spotkałem Carla przy kilku okazjach. Carl jest niezwykłym gawędziarzem, miłym facetem, i naprawdę kocha muzułmanów. Jednakże jego teologia jest naprawdę okropna. A nawet gorzej, jego pro-palestyńska pozycja jest w bezpośredniej […]

Joel Richardson – Czy Psalm 83 opisuje kolejną wojnę na Środkowym Wschodzie?

  Pogląd, który zdobył znaczne uznanie w kościele chrześcijańskim w ostatnich latach utrzymuje, że następna wielka wojna na Środkowym Wschodzie jest opisana w Psalmie 83. Zgodnie z tym poglądem, kontyngent arabskich krajów, które bezpośrednio otaczają Izrael, wkrótce podejmie się próby inwazji na nią, tylko po to, aby być zupełnie pokonanym przez Izraelskie Siły Obronne. Wielu […]

Joel Richardson – Sześć powodów, dlaczego Gog jest Antychrystem

    Przez lata, studenci proroctw biblijnych byli nauczani, że „Gog”, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela 38 i 39, nie może być tą samą postacią, co Antychryst / Zwierzę, o którym mówi Nowym Testamencie. Wśród powodów przedstawianych na rzecz tego, że tych dwóch nie może być tą samą postacią, żaden nie jest wystarczająco […]

Zastrzeżenia wobec teorii Krwawych Księżyców

  Chris White | 3 grudzień 2013     Wiele uwagi zostało poświęcone ostatnio tzw. teorii Krwawych Księżyców, pierwotnie opracowanej przez Mark’a Biltz’a z El Shaddai Ministries. W rzeczywistości, w tej oto chwili, książka John’a Hagee’ego „Four Blood Moons” (Cztery Krwawe Księżyce), która jest w zasadzie powtórzeniem teorii Biltz’a, znajduje się na szczycie listy bestsellerów […]