Chuck Missler – Domena Aniołów

Czy dopuszczasz istnienie aniołów? Cz są one tylko elementami barwnej fikcji lub komedii? A może aniołowie istnieją naprawdę? W obecnych czasach? Jest niewiele tematów, które opierałyby się bardziej na domniemaniach i dezinformacji niż te dotyczące aniołów…. od dziecięcych bajek do całkowitej niewiedzy. Nawet ich ciemniejsza strona – demonów i upadłych aniołów – chociaż zaskakująco popularna w obecnej rozrywce, opiera się na mitologii i rzadko jest traktowana poważnie. Tak więc, zanim przejdziemy dalej, zbadajmy ponownie niektóre z granic tego, co nazywamy „rzeczywistością”.

 

Granice naszej „rzeczywistości”

Kierując się w stronę regionu „wielkości”, (który określimy jako „Makrokosmos”), zanurzamy się w dziedzinie należącej do astronomii i astrofizyki. Tutaj odkrywamy, że jednym z najbardziej znaczących wniosków dwudziestowiecznej nauki jest to, że wszechświat jest skończony. (Może rozszerza się on, ale nie jest nieskończony.) I wiemy, że miał on początek. [1] To jest tym, co doprowadziło do spekulacji na temat tego, jak to wszystko się zaczęło – hipotezy Wielkiego Wybuchu: „Z początku nie było niczego; następnie to eksplodowało.”

Gdy skierujemy się w stronę kierunku „małości”, (którą określimy jako „Mikrokosmos”), mamy do czynienia z jeszcze bardziej dziwacznym nagromadzeniem odkryć w dziedzinie fizyki kwantowej i cząstek subatomowych. Elektrony, fotony, itd., wszystkie są widocznie bezpośrednio połączone w hiperprzestrzeni jakiegoś rodzaju.

Tak więc, jeżeli spróbujemy zintegrować to wszystko co wiemy, musimy uznać, że żyjemy w rzeczywistości wirtualnej, która faktycznie jest symulacją cyfrową! (Co więcej, odkrywamy również, że niektóre z tak zwanych „stałych” fizyki zmieniają się.) Jak podsumowano to w artykule w Scientific American, „Nasz wszechświat jest tylko cieniem większej rzeczywistości.” [2] To jest dokładnie tym, o czym Biblia mówiła przez ten cały czas! [3] Tą rozszerzoną rzeczywistość będziemy określać jako „Metakosmos.”

 

10-wymiarowy metakosmos

Zarówno astrofizycy i fizycy kwantowi teraz mówią nam, że podobno żyjemy w hiperprzestrzeni o ponad czterech wymiarach – aktualnie mówi się o dziesięciu.

(To było odkryciem Alberta Einsteina, że czas jest czwartym wymiarem fizycznym, które doprowadziło do teraz sławnej ​​Ogólnej Teorii Względności, która stworzyła taki punkt kulminacyjny dla dwudziestowiecznej nauki. Interesujące jest to, że Apostoł Paweł już wcześniej wymienił te cztery wymiary fizyczne w Liście do Efezjan 3:18.)

Z rzekomych dziesięciu wymiarów, o których wiemy, tylko cztery są bezpośrednio wykrywalne przez naszą obecną technologię. Pozostałe sześć jest „zwiniętych” (by użyć nazewnictwa tensorów metrycznych) w mniej niż 10-33 centymetrów, (co jest mniejsze niż długość fali światła), i w ten sposób nie są one bezpośrednio dostrzegalne przy wykorzystaniu aktualnych metodologii. Interesujące jest również to, że hebrajski mędrzec znany jako Nahmanides, pisząc w XIII wieku, stwierdził na podstawie jego studiów nad Księgą Rodzaju, że wszechświat składa się z dziesięciu wymiarów, ale tylko cztery z nich są „dostępne” dla człowieka.

Wydaje się, że wiele milionów dolarów wydano na akceleratory atomowe tylko po to, aby dowiedzieć się tego, co Nahmanides znalazł z jego badań tekstu Księgi Rodzaju!

Z podpowiedzi z Listu Pawła do Rzymian [4] niektórzy z nas podejrzewają, że oryginalne stworzenie zostało „podzielone” w wyniku przekleństwa zadeklarowanego w Księdze Rodzaju 3.

Wydaje się, że obszar „Metakosmosu” – który zawiera niedostępne nam sześć wymiarów – jest domeną trans-wymiarowych bytów, takich jak anioły, demony, i być może, UFO i innych zjawisk paranormalnych.

Warto zauważyć, że dwaj najbardziej poważani badacze zjawisk UFO, Jacques Vallée [5], Francuz, i J. Allen Hynek [6], Amerykanin, obaj stwierdzili – że po usunięciu mistyfikacji i innych niepotwierdzonych nonsensów – UFO faktycznie istnieją i są demoniczne: tj. hiperwymiarowe (hyperdimensional) i zafiksowane na oszustwo. (Co więcej, mam powody, aby uważać, że ten obszar badań jest obecnie objęty klauzulą tajności wyższą nawet niż ta odnosząca się do naszych najbardziej wrażliwych głowic nuklearnych!)

Tak więc, jedna z naszych głównych przeszkód, w podejściu do tematu „domeny aniołów”, będzie pochodzić z ograniczoności naszej przestarzałej perspektywy euklidesowej. Im więcej wiesz na temat zaawansowanych granic nauki, tym bardziej komfortowo tekst biblijny prezentuje się. Tak więc, podsumujmy to, co to jedyne wiarygodne źródło o tej dziedzinie, ma nam do powiedzenia.

 

Biblijni Aniołowie

Z Pisma Świętego widzimy, że istnieje wiele różnych rang aniołów: Cherubini, Serafini i inni. Znamy imiona dwóch z nich: Michał i Gabriel. I wydaje się, że są przypisane im konkretne zadania – dowódcy zastępów niebieskich i posłańca, zapowiadającego wydarzenia dotyczące Mesjasza, w wymienionej kolejności.

Dowiadujemy się również, że aniołowie mogą przyjmować fizyczną formę (materializować się), brać ludzi za rękę [7], spożywać posiłki z ludźmi [8], i brać udział w walce. [9] Niektórzy nawet gościli aniołów nie wiedząc o tym. [10]

Niektórzy upadli aniołowie byli nawet winny tworzenia hybryd – Nephilim, „upadłych” – co doprowadziło do​​, między innymi rzeczami, potopu za dni Noego. [11] Te dziwne aktywności są potwierdzone kilkakrotnie w Nowym Testamencie. [12] I są powody, aby oczekiwać więcej takich dziwacznych przypadków w bliskiej przyszłości. Wschodzący trend w kierunku “transhumanizmu” budzi podobne, nowe obawy.

 

Demony

Demony, w przeciwieństwie do aniołów, wydają się być bezsilne, chyba, że zdobędą kontrolę nad jakąś osobą. Chociaż wydają się one nie posiadać zdolności do przybierania fizycznej formy (materializacji), te czujące, nieprzyjazne istoty znają swoje przeznaczenie [13], uznają autorytet Mesjasza [14], i do tego potrzebne jest im pozwolenie, aby wejść w zwierzęta. [15]

Ponadto, uboga higiena duchowa może nieumyślnie umożliwić dostęp tym diabelskim istotom i spowodować niesłychaną niedolę dla nierozważnej osoby. [16] Jest to zwykle rezultatem zabawy z okultyzmem, albo dążenia do poznania zakazanych tajemnic i praktyk.

 

Niewidzialna Wojna

Być może najbardziej niepokojącym odkryciem odnoszącym się do tej domeny jest to, że istnieje nieustająca wojna w Metakosmosie i to głęboko wpływa na świat wokół nas. Znajdujemy odniesienia do tego w różnych miejscach Pisma Świętego [17] i wydaje się to znajdować swoje odbicie we wszystkich naszych współczesnych realiach geopolitycznych. (Rola okultystycznego Towarzystwa Thule w działalności Partii Nazistowskiej w Niemczech, i ich przyjęte z góry priorytety eksterminacji Żydów, są wyraźnymi dowodami na ich demoniczne pochodzenie. Bieżące rozpowszechnianie się islamu jest wyraźnie czymś więcej niż przemijającym trendem …)

Biblia jasno przedstawia hiperwymiarowe byty, które otaczają nas, i jest to konieczne, żebyśmy „odrobili naszą pracę domową”. Od tego zależy nasze osobiste przetrwanie.

Musimy zrozumieć, że jesteśmy zarówno pionkami – i nagrodą – w tej trwającej kosmicznej walce. Musimy opracować zasady naszej osobistej higieny duchowej, aby uniknąć wyniszczających uwikłań, i ponadto, musimy w pełni wyposażyć się w siedem podstawowych elementów zbroi Bożej. [18]

Mam nadzieję, że to krótkie opracowanie skłoni cię, aby wziąć te rzeczy poważnie i osobiście podjąć się intensywnego zbadania tych zagadnień.

 

Przypisy:

1. Z termodynamiki wiemy, że ciepło „przepływa” od gorąca ku zimno. Jeśli wszechświat byłby nieskończenie stary, to teraz posiadałby jednolitą temperaturę.
2. Scientific American, June 2005, “Inconstant Constants;” by John D. Barrow and John K. Webb.
3. Rzym 1:20; Hebr 11:3; 1 Jana 3:2; i inne.
4. Rzym 8:21 i następne.
5. Vallée jest ważną postacią w badaniach UFO, pierwszym znanym z obrony naukowej zasadności hipotezy o pozaziemskich bytach, a później z promowania hipotezy o międzywymiarowym pochodzeniu tych zjawisk. W nauce głównego nurtu, Vallée zasłynął za opracowanie pierwszej skomputeryzowanej mapy planety Mars dla NASA i za jego pracę w SRI International w tworzeniu ARPANET, prekursora współczesnego Internetu.
6. Dr Josef Allen Hynek był amerykańskim astronomem, profesorem i doradcą naukowym do badań UFO podejmowanych przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) w ramach trzech kolejnych projektów: Projekt Znak (1947–1949), Projekt Uraza (1949–1952) oraz Projekt Niebieskiej Księgi (1952–1969).
7. Ks. Rodzaju 19:16
8. (Nie koszerne jeden, w tym przypadku!) Ks. Rodzaju 18:7, 8
9. 2 Krl 19:35
10. Hebr 13:2
11. Ks. Rodzaju 6 i następne.
12. Judy 6, 7; 2 Piotra 2:4-6.
13. Mat 8:29
14. Łuk 8:28
15. Mat8:31
16. Powieść Williama Blatty (oraz film) Egzorcysta, jest zaskakująco rzetelnie opracowanym przykładem; i to wszystko zaczęło się od planszy Ouija.
17. 2 Krl 6:8-17; Dan 10; Ks. Obj 12; i inne.
18. Efez 6:10-18 opisuje siedem niezbędnych elementów zbroi Bożej.

Artykuł ten został pierwotnie opublikowany w: March 2012 Personal Update News Journal.

Źródło: www.khouse.org/articles/2012/1044

Tłum. Artur P.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *