Czy demony są aktywne w dzisiejszych czasach?

Dr Terry Mortenson

 

St-Catherine-of-SienaJezus i apostołowie spotykali się z aktywnością demoniczną w wielu miejscach, do których chodzili, często przejawiającą się w dziwacznym zachowaniu i chorobach fizycznych. W Filippi Paweł wypędził demona, który zniewolił dziewczynę będącą służącą. W Nowym Testamencie jest opisanych wiele innych przypadków opętania przez demony. Dlaczego nie dzieje się to we współczesnych czasach? A może się dzieje?

Współcześnie, misjonarze pracujący w animistycznych, hinduskich i buddyjskich kulturach, a także innych społeczeństwach, gdzie voodoo i czary są powszechne, często widzą rzeczy, które mogą odzwierciedlać aktywność demoniczną opisaną w Biblii. Również na Zachodzie znajdujemy czcicieli Szatana, którzy otwarcie praktykują okultystyczne rytuały.

Niektóre grupy rokowe i inne współczesne grupy muzyczne w ciągu ostatnich kilku lat były nawet otwarcie satanistyczne. Jednakże opętanie przez demony jest rzadko spotykane. Najwidoczniej demony rzadko pokazują się w ten sam sposób w „oświeconym” zachodnim świecie. Ale może być również tak, że zachodnia anty-nadprzyrodzona mentalność uniemożliwia nam rozpoznawanie ich aktywności.

Rzeczywiście, wzrastający na Zachodzie sprzeciw wobec wiary w nadprzyrodzone jest jeszcze silniejszym wyznacznikiem demonicznego zwiedzenia.

Od początku czasu, poglądy, które kwestionują autorytet Boga, miały demoniczne lub szatańskie pochodzenie. Kiedy oszukał on Ewę w Ogrodzie, Szatan stał się „bogiem tego świata”, który „zaślepił umysły niewierzących” (2 Koryntian 4:4) i który „zwodzi cały świat” (Ks. Objawienia 12:9). Paweł mówi nam, że gdy ludzie składają ofiary bożkom, to są one rzeczywiście składane demonom (1 Koryntian 10:19-20). To jest tak samo prawdziwe dzisiaj, jak było w czasach Starego Testamentu i za dni Jezusa i Pawła.

Aktywność demoniczna nie ogranicza się do oczywistych wizytacji i dramatycznych przejawów opętania. Paweł ostrzegał chrześcijan o naukach demonów przenikających do kościoła (1 Tymoteusza 4:1), i powiedział on, że Szatan może przybrać postać anioła światłości (2 Koryntian 11:11-14). Na przykład, nie tak dawno temu w amerykańskiej historii, Joseph Smith twierdził, że otrzymał doktryny Mormonizmu od „anioła światłości.” Jeśli to, co on twierdzi jest prawdą, anioł ten musiał być demonem, ponieważ uczył fałszywej ewangelii. [1]

W swojej dobrze udokumentowanej książce The Long War Against God, późny Dr Henry Morris twierdził, że sama ewolucja jest bardzo starym pomysłem, który ostatecznie wywodzi się z Ogrodu Eden, kiedy Szatan zakwestionował prawdomówność Boga. Powszechna akceptacja ewolucji (w tym milionów lat i Wielkiego Wybuchu) jest silnym dowodem na nieprzerwaną pracę Szatana i demonów.

Na szczęście, nie ma powodu, aby obawiać się demonów. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus pokonał „boga tego świata” i zagwarantował to, że pewnego dnia wszystkie jego dzieła zostaną zniszczone (1 Jana 3:8; Hebr. 2:14-15). Poprzez zwycięstwo Chrystusa chrześcijanie mają władzę, aby przeciwstawić się diabłu, i on ucieknie. (Jakuba 4:7). Ostatecznym miejscem dla Szatana i wszystkich upadłych aniołów (demonów) będzie wieczne jezioro ognia, z wszystkimi którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela (Mat. 25:46; Ks. Objawienia 20:10, 21:8). Tak więc, dzieci boże mogą – i powinny – śmiało iść i ogłaszać wieczne zbawienie, które Chrystus oferuje przez Ewangelię (Mt 28,18-20).

 

Przypisy:

[1] Aby dowiedzieć się więcej na temat nauki mormonów, zobacz Ray Comfort, World Religions in a Nutshell, dostępne w Answers in Genesis.

 

Źródło: answersingenesis.org/angels-and-demons/are-demons-active-today

[Zdjęcie pochodzi z Wikimedia Commons:
St. Catherine of Siena besieged by demons.]

 

Tłum. A. P.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *