Czy wszyscy wierzymy w tego samego Boga?

Powszechnie słyszanym stwierdzeniem jest to, że Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wszyscy wierzą w “tego samego Boga.” Są to podnoszące na duchu słowa i bardzo pomocne dla tych, którzy chcą zaangażować się w dialog ekumeniczny i inicjatywę trój-wiary. Ale czy to prawda? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spójrzmy na to, co zostało powiedziane i nauczane o Żydach i chrześcijanach przez Allacha, boga islamu i Mahometa, proroka Allacha. Zaczniemy od Koranu.

Koran

Muzułmanie wierzą, że Koran jest nieomylnym, ponadczasowym i doskonałym słowem Allacha. Więc co Allach mówi w Koranie na temat Żydów i chrześcijan?

Należy rozpocząć od tego, że Allach mówi, że jedyną religią akceptowalną dla niego jest islam (np. 3:19 i 3:85). Oraz Allach mówi, że islam ma być uczyniony dominującą religią nad innymi religiami, nawet jeśli nie podoba to się niemuzułmanom (np. 9:33, 48:28 i 61:9).

Allach oświadcza, że jest on rozgniewany na Żydów, a chrześcijanie są w błędzie w swoich przekonań (1:7). W rzeczywistości, Allach przeklina Żydów i chrześcijan (9:30). Stwierdza on, że Żydzi i chrześcijanie są wśród najgorszych ze stworzeń, które „znajdą się w ogniu piekła” (98: 6), podczas gdy muzułmanie są najlepszymi ze stworzeń (3:110 i 98:7). Zabrania on muzułmanom tego, aby zawierali przyjaźnie z Żydami i chrześcijanami (5:51). Zamiast tego, Allach przykazuje muzułmanów, aby walczyli z Żydami i chrześcijanami, aż ci Żydzi i chrześcijanie zapłacą dżizja (podatek w zamian za ochronę), z uniżeniem i czując się upokorzonymi (9:29).

Allach wyraźnie stwierdza, że Żydzi należą do jednych z najgorszych wrogów islamu (5:82).

Allach stwierdza, że chrześcijaństwo jest fałszywą religią. Allach mówi, że Jezus nie został ukrzyżowany, że to tylko tak wydawało się (4:157-158). Allach mówi, że zabrał on Jezusa cieleśnie do raju i sprawił, że jeden z uczniów Jezusa wyglądał jak Jezus; i że to ten uczeń został ukrzyżowany. Tak więc muzułmanie, którzy znają swoją religię, patrzą na krzyż lub obrazy przedstawiające Ukrzyżowanie i widzą oszusta wiszącego na krzyżu. I oczywiście, jeśli nie było Ukrzyżowania, to nie było również Zmartwychwstania. W ten sposób islam naucza, że chrześcijaństwo opiera się na oszustwie.

Allach stwierdza również, że ci, którzy wierzą, że Jezus jest Synem Bożym popełniają jedyny niewybaczalny w islamie grzech, Szirk (np. 4:48 i 4:116). W rzeczywistości, Allach przeklina chrześcijan z powodu tego wierzenia (9:30) i mówi, że ci, którzy tak wierzą pójdą do piekła (np. 3:151 i 5:72-73).

Muhammad

Islam naucza, że Muhammad mówił w imieniu Allacha (4:80) i że Allach przykazał muzułmanom aby byli posłuszni Mahometowi (59:7). I Mahomet jest uważany za ponadczasowy wzorzec zgodnie z którym muzułmanie powinni postępować (33:21). Więc co Mahomet miał do powiedzenia?

Powiedział on, że Żydzi i chrześcijanie są warci tylko połowę tego, co muzułmanie, [1] i dał on następującą radę odnośnie tego, co zrobić w razie spotkania z Żydami i chrześcijanami:

Nie witajcie się z Żydami i chrześcijanami, zanim oni przywitają się z wami i kiedy spotkasz jednego z nich na drodze zmusić go, aby przeszedł na najwęższą jej część. [2]

Mahomet powiedział, że Żydzi byli strasznymi złodziejami, [3] i powiedział, że

Ostatnia godzina nie nadejdzie, dopóki nie będziecie walczyć z Żydami i kamienie za którymi schowają się Żydzi zawołają: O muzułmaninie, o sługo Allacha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go! [4]

Mahomet powiedział, że w Dniu Zmartwychwstania, góry grzechu zostaną usunięte z pleców muzułmanów i umieszczone na Żydach i chrześcijanach. [5] Mahomet nawet powiedział, że Żydzi i chrześcijanie zajmą miejsce muzułmanów w piekle. [6]

I na łożu śmierci Mahomet powiedział:

Wypędzę Żydów i chrześcijan z Półwyspu Arabskiego, i nie pozostawię nikogo, oprócz muzułmanów. [7]

To są ponadczasowe przykazania i stwierdzenia Allacha i Mahometa, a muzułmanie nie mogą się nie zgodzić z nimi (33:36).

Tak, więc jeśli Allach jest Bogiem i Koran składa się z instrukcji i poleceń od Allacha, jeśli Mahomet mówił w imieniu Allacha, i jeśli Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wszyscy wierzą w tego samego Boga, to Żydzi i chrześcijanie wierzą i wielbią Boga, który nienawidzi i przeklina ich, nakazuje muzułmanom walczyć z nimi, i skazuje ich na pójście do piekła, po prostu dlatego, że nie są muzułmanami.

Albo mówimy o pogańskim bożku z zaburzeniem tożsamości, o rozdwojonej jaźni, albo twierdzenie, że Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga jest teologicznym nonsensem.

Przypisy

[1] Muhammad bin Yazeed ibn Majah Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, trans. Nasiruddin al-Khattab, Vol. 3 (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 2007), No. 2644, p. 521.
[2] Abu’l Hussain ‘Asakir-ud-Din Muslim bin Hajjaj al-Qushayri al-Naisaburi,Sahih Muslim, trans. Abdul Hamid Siddiqi, Vol. 6 (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2008), No. 2167, p. 439.
[3] Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, trans. Muhammad Muhsin Khan, Vol. 4 (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 1997), Book 60, No. 3452, p. 413.
[4] Sahih Al-Bukhari, Vol. 4, Book 56, No. 2926, p. 113.
[5] 110 Ahadith Qudsi: Sayings of the Prophet Having Allahs Statements, 3rded., trans. Syed Masood-ul-Hasan (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 2006), No. 8, titled Superiority of the believers in the Oneness of Allah and the punishment of Jews and Christians, pp. 19-20.
[6] Sahih Muslim, Vol. 8, No. 2767R1, p. 269.
[7] Sahih Muslim, Vol. 5, No. 1767, p. 189.

Podane wersety z Koranu można sprawdzić tutaj.

Źródło:
Dr. Stephen M. Kirby, Do We All Believe in the Same God?

Opracował: Natan P.

 

1 thoughts on “Czy wszyscy wierzymy w tego samego Boga?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *