Joel Richardson – Co Biblia mówi na temat przyszłości Gazy?

Gdy uwaga świata skupiona jest teraz na Strefie Gazy, dobrze byłoby, gdyby studenci Biblii zatrzymali się, aby rozważyć, co starożytni hebrajscy prorocy mieli do powiedzenia na temat przyszłości tego małego kawałka ziemi. Rozważmy kilka fragmentów biblijnych. Po pierwsze, zgodnie z Pismem Świętym, powrót Jezusa i następujący po tym sąd, będzie w dużej mierze dotyczyć tego, co prorok Izajasz określa jako „spór z Syjonem”:

Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. (Ks. Izajasza 34:8)

Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj „spór z Syjonem” wrze w narodach, gdy państwo Izrael dąży do zniszczenia zarządzającego Strefą Gazy Hamasu, grupy, której nieskrywanym celem jest eksterminacja Żydów i ustanowienia ich stolicy w Jerozolimie.

Według wielu proroków, spór ten tylko zintensyfikuje się, wraz z zbliżaniem się powrotu Jezusa, gdy ogromna koalicja narodów dokona inwazji Izraela i otoczy Jerozolimę, dążąc do dokonania ostatecznego ludobójstwa na żydowskim narodzie. Prorok Joel mówi, że Pan dokona sądu nad wszystkimi uczestnikami tej inwazji, a specyficznie nad każdym, kto będzie usiłował dokonać podziału Jego ziemi:

Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. (Ks. Joela 3:7)

Dolina Józafata biegnie z północy na południe, pomiędzy Wzgórzem Świątynnym i Górą Oliwną. W Ewangelii Mateusza 25 Jezus, gdy faktycznie siedział na Górze Oliwnej, patrząc w dół na Dolinę Józafata, powiedział że kiedy powróci, On sam zasiądzie jako sędzia narodów. Obwieścił On, że będzie sądził narody, szczególnie w oparciu o to, jak traktowali oni swoich „braci”. Jest oczywiste, że Jezus odnosił się do Joela 3, faktycznie umieszczając siebie w tym wersecie jako JHWH, boski sędzia. Musimy również pamiętać, że Joel także informuje nas, że sąd będzie oparty na tym, jak narody traktowały „mój lud i moje dziedzictwo, Izrael” a także, że „podzielili mój kraj”.

W dalszej części proroctwo to mówi o Panu w szczególności dokonywującym odpłaty wobec tych z regionów Libanu i Strefy Gazy, którzy byli zaangażowani w przemoc wobec ludu Izraela:

A ty, Tyrze i Sydonie, i wy, wszystkie okręgi filistyńskie – czego chcecie ode mnie? Czy chcecie mi odpłacić za to, co Ja uczyniłem? Jeżeli wy chcecie mi odpłacić, to Ja waszą odpłatę skieruję bardzo szybko na waszą głowę! (Ks. Joela 3:9)

Tam, gdzie jest powiedziane „Tyr i Sydon” i „okręgi filistyńskie” moglibyśmy niemal wstawić Hezbollah i Hamas. Wygląda to jakby pochodziło z dzisiejszych gazet.

Proroctwo to, oczywiście, nie mówi o każdym mieszkańcu Libanu i Gazy. Szczególny nacisk tego proroctwa jest na tych, którzy dokonują „gwałtu”, aby „przelewać krew niewinną” w ziemi Judzkiej:

Edom (zamieni się) w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną. Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. I pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem. A Pan zamieszka na Syjonie. (Ks. Joela 3:24-26)

Podobnie jak Joel, również prorok Ezechiel wyjawia, że Jezus powróci, aby dokonać sądu przeciwko tym, którzy przyjmują i podsycają „wieczną nienawiść” skierowaną wobec narodu żydowskiego i przewalają krew „synów izraelskich”:

Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę, Dlatego – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać; zaiste, przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać. I obrócę górę Seir w straszliwe pustkowie, i wytępię z niej wszystkich, którzy chodzą tam i z powrotem. (Ks. Ezechiela 35:5-7)

Chociaż jasne jest to, że Jezus kocha wszystkich ludzi z pasją i boli go utrata niewinnego życia po obu stronach obecnego konfliktu, Pismo Święte jest również boleśnie równoznaczne, że kiedy On powróci, z powodu wspomnianej przemocy i nienawiści, region Gazy zostanie zdewastowany. Prorok Sofoniasz, w szczególności mówiąc o Dniu Pana, ostrzega mieszkańców Strefy Gazy wzywając ich do pokuty; „Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.” Następnie pojawia się bardzo surowy opis tego, co czeka Gazę, gdy Jezus powróci:

Bo Gaza będzie opuszczona, … Biada wam, mieszkańcy kraju nadmorskiego, narodzie Kreteńczyków! Przeciwko wam odzywa się słowo Pana. Zniszczę cię, Kanaanie, kraju Filistynów, tak że będziesz bez mieszkańców. I stanie się kraj nadmorski wygonami dla pasterzy i szałasami dla trzód, i przypadnie kraj nadmorski resztce domu Judy, aby popasali w nim, wieczorem zaś odpoczywali w domach Aszkalonu, gdyż Pan, ich Bóg, nawiedzi ich i odmieni ich los. (Ks. Sofoniasza 2:4-7)

Dla tych, którzy starają się przyjąć wypośrodkowane stanowisko, może to być trudną pigułką do przełknięcia, że większa część Gazy będzie zdewastowana i opuszczona, i pozostanie dla sprawiedliwej resztki z Judy. To jednakże jest dokładnie tym, o czym to proroctwo mówi. To nie jest przepowiednia, który wypełniła się w historii. Proroctwo to w ostateczności odnosi się do Dnia Pana i powrotu Jezusa.

Czy to szokuje kogokolwiek, że wydarzenia na świecie coraz bardziej i bardziej odpowiadają stanowi rzeczy, o których mówili starożytni hebrajscy prorocy, jako mającymi mieć miejsce tuż przed powrotem Jezusa? Rozmyślanie nad tymi wszystkimi rzeczami, przyprawia nas o drżenie. Gdyż prawdą jest, że w tych wersetach Pan nie tylko ostrzegają tych z Gazy, ale wszystkich – Żydów, Palestyńczyków, ciebie i mnie – przyzywając do sprawiedliwości, pokory i skruchy. Jeśli usłyszymy to ostrzeżenie i rzeczywiście weźmiemy to sobie do serca, wtedy tak jak prorok mówi: „Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana”.

 

Źródło: www.wnd.com/2014/07/what-does-bible-say-about-the-future-of-gaza

Tłum. Natan P.

3 thoughts on “Joel Richardson – Co Biblia mówi na temat przyszłości Gazy?”

  1. Sofoniasz 2,4-5 Biblia warszawsko-Praska.
    ………… , gdy przyjdzie DZIEŃ PAŃSKI. (4) Gaza CAŁKOWICIE będzie OPUSZCZONA, Aszkelon również w pustynię się zmieni, w biały dzień zostaną wypędzeni mieszkańcy Aszdodu, Ekron zaś cały zaorany będzie.

    Jaki z tego wniosek? Dopóki Gaza jest zamieszkana, nie przyjdzie Dzień Pański.

    1. zalezy co pan rozumie przez słowo Dzień Pański. Dzień Pański to nie jeden dzień w którym wszystko się wypelni wiec także wysiedlenie ludzi ze strefy Gazy nie odbędzie się w jeden dzień. Wystarczy zobaczyć fotki jak obecnie wygląda Strefa Gazy o jej przyszłość jest rzeczywiście przesądzona jest to kwestia małego czasu po za tym całkiem możliwe ze to Mesjasz żydowski wypelni całkowicie Słowo Adonaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *