Joel Richardson – Co Nowy Kalifat Oznacza dla Świata?

Dwa tygodnie temu, nasz [amerykański – przyp. tłum.] prześwietny prezydent Obama stojąc w Białym Domu złożył następujące oświadczenie:

„Prawda jest taka, że ​​pomimo wszystkich wyzwań przed którymi stoimy, wszystkich problemów które mamy, jeśli miałbyś być – jeśli miałbyś wybrać jakikolwiek moment w historii ludzkości, aby urodzić się, nie wiedząc, jaka miałaby być twoja sytuacja, kim miałbyś być, wybrałbyś ten czas. Świat jest mniej brutalny niż kiedykolwiek wcześniej. Jest bardziej zdrowy niż kiedykolwiek wcześniej. Jest bardziej tolerancyjny niż kiedykolwiek wcześniej. Jest bardziej wyżywiony niż kiedykolwiek był. Jest bardziej wykształcony niż kiedykolwiek był.”

Islamskie Państwo

W niedzielę po południu, moje konto na Twitterze rozświetliło się, gdy najróżniejsi radykalni muzułmanie, których obserwuję, eksplodowali radosnymi deklaracjami, że Islamskie Państwo Iraku i Lewantu (ISIL lub ISIS) oficjalnie ogłosiło kalifat – islamskie państwo rządzone przez islamski szariat. Nie jest już to więcej ISIS, ale po prostu Islamskie Państwo (IS). Po oficjalnym spotkaniu [religijnej] Rady Szury ISIS, wyznaczyli oni ich zagadkowego lidera, Abu Bakr al Baghdadi, aby był on Amir al Muminin lub przywódcą wiernych – pierwszym „kalifem” od około 90 lat. Kalif jest zasadniczo muzułmańskim papieżem, prezydentem i ogólnie wszystkim w jednym.

Potencjalne konsekwencje dla świata są absolutnie głębokie. Po pierwsze, zgodnie z islamskim prawodawstwem, gdy tylko kalif został ogłoszony, jest to obowiązkiem dla wszystkich muzułmanów, aby przyrzec wierność zasiadającemu kalifowi, co jest znane w języku arabskim jako bay’ah. Bay’ah w tłumaczeniu mówi:

„Ślubuję wierność Przywódcy Wiernych, aby słuchać i wypełniać, w trudnościach i w powodzeniu, aby ustanowić religię Allacha i zaprowadzić szariat Allacha, i rozszerzyć porządek Allacha, aby ustanowić globalne islamskie państwo.” [1]

Według różnych hadisów (muzułmańskich świętych tradycji wywodzących się z innych źródeł niż Koran), jeśli ktoś nie uczyni owego ślubowania umrze śmiercią dżahilijja [2] lub jako niemuzułmanin, i powinien być traktowany jako niemuzułmanin:

„Kiedy stanie on przed Allachem w Dniu Sądu Ostatecznego, ten, który umrze bez uprzedniego związania się przysięgą wierności (Amirowi), umrze śmiercią jak ten z czasów dżahilijja.” Abu Muslim 20: 4562 [3]

Już pojawili się liczni przywódcy plemienni i grupy dżihadskich bojowników, którzy poprzysięgli wierność kalifowi za cenę ich własnego życia. Jakie grupy będą następne? Na co to by wyglądało, jeżeli różne grupy takie jak Boko Haram w Nigerii, al-Shabab w Somalii i Kenii, Al-Kaida w Jemenie, Al-Kaida na Półwyspie Arabskim, Talibowie w Afganistanie i Pakistanie, Hamas w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, a być może nawet segmenty Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie i na całym świecie zaczną przysięgać wierność kalifowi? Niebezpieczeństwo efektu kuli śniegowej jest wysokie. Zamiast Islamskiego Państwa obejmującego części Syrii i Iraku, mogą pojawić się pomniejsze segmenty Islamskiego Państwa w wielu innych narodach.

Weźmy pod uwagę fakt, że nawet tutaj, w Stanach Zjednoczonych, Mohamed Elibiary, jeden z trzech doradców prezydenta Obamy w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest otwartym zwolennikiem Bractwa Muzułmańskiego, którego celem jest przywrócenie kalifatu. Elibiary jest otwartym zwolennikiem ruchu R4bia.

Według ich strony internetowej R4bia jest między innymi tym, co następuje:

 • R4bia to narodziny nowego świata
 • R4bia jest powrotem muzułmanów na arenę światową
 • R4bia jest miejscem, gdzie tak zwane wartości Zachodu upadły
 • R4bia jest nazwą tych, którzy budzą cały islamski świat aktami swojej śmierci
 • R4bia jest sprawiedliwością dla każdego, kto jest przeciwny zgniłym Zachodnich wartościom
 • R4bia jest zjednoczeniem Świata Islamskiego
 • R4bia jest końcem szejków naftowych
 • R4bia jest końcem kapitalistów
 • R4bia jest końcem syjonistów
 • R4bia jest areną męczeństwa
 • R4bia jest uśmiechniętym męczeństwem

Ilu Amerykanów szczerze czuje się komfortowo wiedząc, że człowiek, który otwarcie popiera powyższe oświadczenia został mianowany przez prezydenta Obamę jako doradca w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Inną znaczącą rzeczywistością teraz, kiedy kalifat został przywrócony jest to, że tak naprawdę jest to obowiązkowe dla kalifatu, aby rozpocząć nieprzerwany dżihad, aż do czasu, gdy dosłownie nie pozostanie żadnych niemuzułmanów na całym świecie, albo podporządkują się oni, aby być poddanymi [prawu islamu]:

„Apostoł Allacha [Mahomet] powiedział: Otrzymałem nakaz (od Allacha), aby walczyć z ludźmi dopóki nie wyznają, że nikt nie ma prawa, aby być czczonym oprócz Allacha, i że Mahomet jest apostołem Allacha.” Bukhari Volume 1, Book 2, Number 24 [4]

Według mediów Islamskiego Państwa jednym z obowiązków kalifa jest to, co następuje:

„Musi walczyć w dżihadzie przeciwko tym, którzy uparcie odrzucają islam po tym, jak zostali przywołani do jego przyjęcia, aż staną się muzułmanami lub zgodzą się żyć pod ochroną muzułmanów i płacić dżizja [5], tak, że prawa Allacha zostaną spełnione, a Jego religia przewyższy nad wszystkimi innymi”.

Nawet poza oficjalnym państwowym dżihadem, jest to również obowiązkiem wszystkich muzułmanów na całym świecie, aby rozszerzać panowanie islamu poprzez indywidualny dżihad. Jedną z istotnych debat, jaką wielu muzułmańskich teologów miało z Osamą bin Ladenem było to, że dżihad nie jest technicznie legalny według islamskiego szariatu, o ile nie ma zasiadającego kalifa. Cóż, teraz jest jeden. W ten sposób, potencjał dla różnych odosobnionych terrorystycznych ataków na całym świecie właśnie absolutnie rozrósł się.

Już pojawiły się liczne zdjęcia na Twitterze, muzułmanów gromadzących się w krajach europejskich i na całym świecie, wznoszących czarną flagę Islamskiego Państwa, aby pokazać swoje poparcie. Niebezpieczeństwo, jakie te grupy stwarzają dla krajów goszczących ich, jest ogromne.

Zaledwie dwa tygodnie temu [amerykański] prezydent Obama oświadczył, że świat jest bezpieczniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, że jest to naprawdę wspaniały czas, aby żyć. Opierając się na różnych materiałach wideo, pokazujących sunnickich muzułmanów świętujących w miastach od Mosulu do Ar-Rakka, można powiedzieć, że jeśli jesteś radykalnym muzułmaninem, to Obama może równie dobrze mieć racje. Zaświtał nowy dzień.

PRZYPISY (dodane przez tłumacza):

[1] Bay’ah w języku angielskim: „I pledge my allegiance to the Commander of the Faithful, to hear and obey, in hardship and in blessings, to establish the religion of Allah, and to enforce Allah’s Shariah, and to expand the order of Allah, to establish the global Islamic state.”
[2] Dżahilijja (arab. جاهلية) – w islamie, termin określający okres w historii ludów arabskich przed pojawieniem się islamu. Dosłownie dżahilijja oznacza „czas nieświadomości, ciemnoty”.
[3] “When he stands before Allah on the Day of Judgment, and one who dies without having bound himself by an oath of allegiance (to an Amir) will die the death of one belonging to the days of Jahillyya.” Abu Muslim 20: 4562
[4] Allah’s Apostle [Muhammad] said: “I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah’s Apostle.” (Bukhari Volume 1, Book 2, Number 24)
[5] Dżizja (arab. جزية) – to w krajach muzułmańskich podatek pogłówny, ściągany w pieniądzu, nakładany na innowierców.
Źródło: wnd.com/2014/07/what-the-new-caliphate-means-for-the-world/
Artykuł ten został opublikowany 01.07.2014 r.

Tłumaczył: Natan P.

Joel Richardson jest m.in. autorem książki „The Islamic AntiChrist. The Shocking Truth about the Real Nature of the Beast„.

1 thought on “Joel Richardson – Co Nowy Kalifat Oznacza dla Świata?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *