Joel Richardson – Czy kalifat ISIS jest zwiastunem Antychrysta?

 
J. RichardsonSiedem lat temu Al Gore ostrzegał nas, że wszystkie polarne pokrywy lodowe zupełnie znikną do tego czasu. Ja ostrzegałem przed kalifatem.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat z zaangażowaniem starałem się uświadomić Kościołowi, że hebrajscy prorocy wskazują na bliskowschodniego Antychrysta, który wyłoni się z regionu Turcji, Syrii i Iraku. Niektórzy zbadali te dowody i uznali solidne biblijne podstawy na rzecz tego poglądu. Inni kwestionowali, debatowali, a nawet szkalowali tą perspektywę. Jednakże prawdą jest to, że choć niektórzy przeciwnicy próbowali zarzucić ten pogląd jako perspektywę „jeźdźca z nikąd” (ang. lone ranger), w ogólnym zarysie historycznym nie byłem osamotniony w opowiadaniu się za tym. W rzeczywistości, wielu wspaniałych chrześcijańskich ekspozytorów (Pisma Świętego – przyp. tłum.) dostrzegało biblijne dowody na rzecz tego poglądu. Wielu nawet przewidywało to, że kalifat ostatnich dni będzie ustanowiony w regionie Turcji, Syrii i Iraku. W świetle zdumiewającego ponownego ustanowienia islamskiego kalifatu, po raz pierwszy od ponad 80 lat, w Iraku i Syrii, przyjrzyjmy się kilku wielkim chrześcijańskim ekspozytorom i nauczycielom, którzy przewidzieli dokładnie to, czego dzisiaj jesteśmy świadkami.

Pierwszym był Hipolit Rzymski (170-235). Hipolit był ważnym teologiem początków trzeciego wieku. Mówiąc o Antychryście, powiedział on to:

„Wobec tego to, że te rzeczy są powiedziane o nikim innym, ale o tym tyranie i bezwstydniku, i przeciwniku Boga, wykażemy w dalszej części. Ale również Izajasz mówi to: I stanie się, że gdy Pan dokona całego swojego dzieła na górze Syjon i w Jeruzalemie, wtedy ukarze owoc pychy serca króla asyryjskiego i chełpliwą wyniosłość jego oczu.” (podkreślenie dodane).

Drugim teologiem, który przewidywał że Antychryst wyłoni się z regionu obecnie kontrolowanego przez ISIS był Wiktoryn z Petawium (240-304). Wiktoryn był wczesnym biskupem chrześcijańskim i autorem najstarszego, jaki znajduje się w naszym posiadaniu, pełnego komentarza do Księgi Objawienia. W tym starożytnym komentarzu Wiktoryn zidentyfikował Antychrysta jako „Asyryjczyka” wymienionego w Micheasza 5:5, który najedzie ziemię Izraela, i zostanie zniszczony przez Jezusa w czasie Jego powrotu.

Kolejnym świadkiem jest Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (240 – 320). Laktancjusz był jeszcze jednym pisarzem wczesnego Kościoła z III wieku, który pisał wiele o czasach ostatecznych. O dziwo, Laktancjusz wyraźnie stwierdził, że Antychryst przyjdzie z rzymskiej prowincji Syrii:

Powstanie król z Syrii, zrodzony ze złego ducha, burzyciel i niszczyciel rasy ludzkiej, który zniszczy to, co zostało pozostawione przez poprzednie zło, razem z nim samym. … Ale ten król nie tylko będzie najbardziej haniebnym we własnej osobie, ale będzie on również prorokiem kłamstw… i będzie mu dana moc do czynienia znaków i cudów, przez których widok będzie starał się zachęcić ludzi do wielbienia go. … Wtedy będzie próbował on zniszczyć świątynię Boga i prześladować sprawiedliwych ludzi.” (podkreślenie dodane)

Wielu jest zaskoczonych tym, że ​​Clarence Larkin (1850-1924), wielki dyspensacjonalistyczny nauczyciel, również przewidywał te rzeczy. Larkin był amerykańskim pastorem baptystycznym, nauczycielem biblijnym i autorem, którego prace nadal są sprzedawane do dnia dzisiejszego. W swojej książce „Dispensational Truth” (Prawda Dyspensacjonalna – przyp. tłum.) Larkin napisał: „Jasne jest to, że Antychryst przyjdzie z Syrii. … Dlatego też przez ‘Króla Północy’ rozumiemy Króla Syrii, co również obejmowało Asyrię. To ustala lokalizację, z której Antychryst przyjdzie. …”

Jednym z moich ulubionych autorów komentarzy do Pisma Świętego jest G.H. Lang (1874/58). Lang był wspaniałym brytyjskim ekspozytorem biblijnym, którego komentarz do Księgi Daniela otrzymał najwyższe uznanie od legendarnego biblisty F. F. Bruce’a. W „The Histories and Prophecies of Daniel” (Dzieje i Proroctwa Daniela – przyp. tłum.), Lang powiedział, co następuje:

„Dlatego też Antychryst będzie królem Asyrii z Babilonem jako jego stolicą, który od dawien był pod panowaniem Seleukosa, który przejął wschodnią część imperium Aleksandra. Tak więc, kiedy Antychryst powstanie, on nie nadejdzie z Rzymu, czy gdziekolwiek indziej na Zachodzie. Gdyby to było zrozumiałe, unikniono by wielu próżnych i zwodniczych spekulacji, takich jak te odnoszące się do papieża, czy papiestwa, czy Napoleona, lub innych, że to on. I kiedy on przyjdzie jego wysiłki wojskowe będą głównie skierowane na Egipt i na południe, wschód i Palestynę.”

Arthur W. Pink (1886–1952), angielski ewangelista i biblista, również słynny ze swojej pracy „Antychryst”, podobnie zidentyfikował Antychrysta jako pochodzącego z bliskowschodniego regionu dawnego imperium asyryjskiego:

„Widzieliśmy, że Pisma, które pomagają nam określić kierunek, z którego on się pojawi, mówią o nim pod tytułem „Mały Róg”. Pierwszą rzeczą, którą ten tytuł określa jest to, że jest on królem, królem Asyrii. … [Po tym jak on] zdobędzie koronę Syrii, szybko powiększy on swoje terytoria.”

Aby było to jasne, [należy powiedzieć, że] różne odniesienia do Antychrysta jako „Asyryjczyka” nie są etnicznymi określeniami. Zamiast tego, wskazują one na region z którego Antychryst najprawdopodobniej wyłoni się. W ten sam sposób, na przykład, w jaki prorok Joel mówi o zniszczeniu Filistii w Dniu Pana (Joel 3:4), nie mówi on o sądzie nad etnicznymi Filistynami gdy Jezus powróci, ale o tych wrogach jego ludu, którzy zajmują obszar starożytnej Filistii. W ten sam sposób biblijne odniesienia wskazujące na Asyrię jako region z którego wyłoni się Antychryst nie oznaczają tego, że ​​będzie on etnicznie Asyryjczykiem. W dzisiejszych czasach, większość Asyryjczyków jest chaldejskimi chrześcijanami. Większość z tych, którzy wciąż mieszkali w rejonie starożytnej Asyrii zostało zmuszonych do ucieczki przed atakiem ISIS.

Wszyscy z tych mężów Bożych przewidzieli Antychrysta i jego imperium jako wyłaniających się z tego samego regionu, gdzie teraz byliśmy świadkami ponownego ustanowienia islamskiego kalifatu. Wszyscy z tych mężów patrzyli na słowa hebrajskich proroków i doszli do podobnych wniosków. Przewidzieli oni w dość niezwykły sposób to, co obecnie rozwija się przed naszymi oczami. Gdy radykalni muzułmanie przemierzają Bliski Wschód kontynuując mordowanie, porwania, gwałty, ścinanie głów, krzyżowanie i rzeź, jest to czas dla Kościoła, aby się przebudził i pilnie studiował Pismo Święte, aby rozeznać, czy wszystkie z tych wydarzeń są prawdziwymi zwiastunami nadejścia Antychrysta i wkrótce nadchodzącego powrotu Jezusa.

Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał.” (Ew. Łuk 12:37)

 

Źródło: www.wnd.com/2014/09/is-isis-caliphate-a-harbinger-of-the-antichrist

Tłumaczył: Natan P.

 

3 thoughts on “Joel Richardson – Czy kalifat ISIS jest zwiastunem Antychrysta?”

  1. Adonaj ostrzegł na różne Iz 42, 20: Widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają;
    otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha…..i dalej ostrzega ludzi wszystkich sprawiedliwych i tych niesprawiedliwych mówiąc słowami ponad czasowymi:Iz 42, 19: Kto jest niewidomy, jeżeli nie mój sługa, i głuchy, jak posłaniec, którego ïposyłam? Kto jest niewidomy, jak mój wysłannik i głuchy, jak Sługa Pański?

    Ja nie wiem jak poskładać słowa bo to jest trudne używać takiego jezyka. Jednak Ruach Ha Kodesz wie co leży w moim duchu bo sam ostrzeżenie wkłada. Dziękuję za to ze żyję w Polsce ale wcale nie jestem spokojny widząc i wiedząc co Pan Jezus Pomazaniec izraelski ma zamiar zrobić dla Polski. Niech zachowa tylko nasza wiarę w Niego. …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *