Joel Richardson – Sześć powodów, dlaczego Gog jest Antychrystem

 

Przez lata, studenci proroctw biblijnych byli nauczani, że „Gog”, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela 38 i 39, nie może być tą samą postacią, co Antychryst / Zwierzę, o którym mówi Nowym Testamencie.

Wśród powodów przedstawianych na rzecz tego, że tych dwóch nie może być tą samą postacią, żaden nie jest wystarczająco przekonujący.

W rzeczywistości, każda analiza tekstu doprowadzi nas do wniosku, że obydwaj są faktycznie tą samą osobą.

Jeżeli jest to prawdą, to zmienia to wszystko w obrębie świata popularnych proroctw biblijnych.

Jeżeli można wykazać, że Gog jest Antychrystem / Zwierzęciem, wtedy jest również jasne to, że Antychryst i jego wojska są z Bliskiego Wschodu, a nie z Europy, jak jest to powszechnie nauczane.

Ale co jest ważniejsze, oznacza to, że aż do powrotu Jezusa, Islam nie zniknie.

Zamiast być systemem przekonań, który zostanie wkrótce „wyeliminowany”, jak wielu faktycznie utrzymuje, Islam reprezentuje pojedyncze, największe wyzwanie, przed którym Kościół kiedykolwiek stał.

 

Jakie są, więc, niektóre z powodów, aby postrzegać Goga i Antychrysta / Zwierzę jako jedną i tą samą postać?

Odpowiedź leży w unikalnych skutkach zniszczenia Goga i jego armii, jak jest to wyszczególnione w Piśmie Świętym.

Kiedy analizujemy tekst Ezechiela 38 i 39, widzimy, że jako bezpośredni rezultat zniszczenia Goga i jego armii, następujących sześć wydarzeń ma miejsce:

 

Imię Boga nigdy więcej nie będzie bezczeszczone (Ezechiel 39:7)

(6) Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan. (7) I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu. (8) Oto nadchodzi to i spełnia się – mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym mówiłem. (Ezechiel 39:6-8)

Jak mogło być powiedziane, że od tego dnia, Pan „już nie dopuści, aby Jego Święte imię było bezczeszczone”, dosłownie tuż przed pojawieniem się Antychrysta i jego ogólnoświatowego ruchu bluźnierstwa, rozprzestrzeniającego się po całej ziemi?

Nie tylko czyniłoby to z Boga kłamcę, ale również ukazywałoby to Jego bezsilność. Oczywiście, gdy Pan mówi, że Jego imię nie będzie już więcej bezczeszczone lub przeklinane, to mówi On o czasie, kiedy Antychryst i jego bluźniercze hordy są uciszone, pod koniec jego krótkiego panowania, pełnego arogancji i bezbożności.

 

Narody, które ocaleją dojdą do zbawczej wiedzy o Bogu (Ezechiel 39:6-7)

W zgodzie z wieloma obietnicami od Pana, aby pewnego dnia przywieść wiele narodów świata w pełni do Siebie (Iz 11:9, 60:14, Psalm 22:27), jako bezpośredni skutek zniszczenia Goga i jego armii, Pan mówi, żeludy poznająże „Ja jestem Pan, Święty w Izraelu” (Ezechiel 39:7).

Niektórzy próbowali pomniejszyć znaczenie tego wersetu, traktując to jako powierzchowne, intelektualne, uznanie istnienia Boga.

Ale to nawet w przybliżeniu nie oddaje sprawiedliwości językowi tego wersetu.

Jak mogło być powiedziane, że narody przyjdą do poznania i zrozumienia, że Pan Bóg, Święty Izraela, jest jedynym prawdziwym Bogiem, w czasie bezpośrednio przed tym, gdy wszyscy oni zjednoczą się, aby bluźnić Jego imieniu, zagarnąć Jego ziemię i wymordować Jego lud? To po prostu nie ma sensu. Ten fragment ma sens jedynie wtedy, gdy wydarza się na końcu wielkiego ucisku, a nie na początku.

 

Jeńcy izraelscy będą wyzwoleni (Ezechiela 39:25-28)

Po zniszczeniu Goga i jego armii, ci Żydzi, którzy wcześniej byli w niewoli wśród narodów pogańskich będą wszyscy wyzwoleni – wszyscy, co do jednego.

Zgodnie z tekstem, każdy żyjący Żyd powróci do ziemi Izraela. Jest to po prostu niemożliwe, aby to wydarzenie mogło mieć miejsce tuż przed czasem, o którym Jezus powiedział „i padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów” (Łk 21:24).

Zachariasz mówi, że połowa miasta Jerozolimy będzie „uprowadzona” (Zach 14:2). Tak, więc, gdy Bóg mówi, że ani jeden żydowski jeniec nie pozostanie w niewoli, że wszyscy oni, od tego dnia, będą sprowadzeni, to może się to odnosić tylko do czasu, kiedy Jezus powróci i wyzwoli żydowskich jeńców spośród narodów.

 

Bóg wyleje swego Ducha na Izrael (Ezechiel 39:29)

Nie tylko Pan sprowadzi żydowskich jeńców z pośród narodów, ale też obiecuje wylać Swojego Ducha na nich.

Ponownie, to następuje zaraz po zniszczeniu Goga i jego hord. Podobny werset znajduje się w Księdze Izajasza, który mówi:

(19) I będą się bali na Zachodzie imienia Pana, a na Wschodzie jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana. (20) Przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku – mówi Pan. (Izajasza 59:19-20)

W bardzo podobnym języku, inni prorocy również mówili o ostatecznym wylaniu Ducha Świętego na naród żydowski, w kontekście powrotu Mesjasza (por. Zach. 12:10). Jakiekolwiek twierdzenie, że wielkie wylanie Ducha Bożego na Izrael poprzedzi pojawienie się Antychrysta, prowadzi do „chaosu w rozumieniu proroctw.”

Jedyny sposób, aby to wydarzenie można było pogodzić z resztą Pisma Świętego jest możliwy wtedy, jeśli występuje ono na końcu wielkiego ucisku, kiedy powraca Mesjasza.

 

Ocaleni z Izraela będą znać Pana na zawsze (Ezech 39:22)

Zgodnie z obietnicą wylania poprzez Pana Jego Ducha Świętego na cały dom Izraela, Ezechiel również mówi, że po zniszczeniu Goga i jego hord, długo oczekiwane narodowe zbawienie i odkupienie całego Izraela w końcu nastąpi.

Jan Apostoł mówił o tym, co to oznacza znać Pana: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś” (Jan 17:3).

Jakiekolwiek twierdzenie, że narodowe zbawienie Izraela, ich dojście do poznania Pana na wieki, „od tego dnia”, ma miejsce na kilka lat przed powrotem Mesjasza jest po prostu niemożliwe.

Jedyny sposób, aby oddać sprawiedliwość temu fragmentowi i widzieć go w spójności z innymi biblijnymi fragmentami, to postrzeganie go jako zamykającego ostatnie siedem lat.

Według Pisma Świętego, zbawienie Izraela nadejdzie wraz z przybyciem ich Mesjasza.

 

Izrael będzie mieszkał bezpiecznie w swojej ziemi na wieki (Ezechiela 39:26-28)

Wreszcie, jako bezpośredni skutek zniszczenia Goga i jego armii, cały Izrael zostanie w pełni przywrócony do swojej ziemi, na zawsze. Tak, jak znawca Starego Testamentu Daniel Block wypowiada się na temat tego fragmentu:

„Deklaracja Ezechiela, że ani jedna osoba nie będzie pozostawiona, kiedy Jahwe ‘odnowi’ swój lud jest bez precedensu w Starym Testamencie. Boża odnowa (Yahweh’s restoration) jest nie tylko całkowita, ale i stała. On obiecał, nie ukrywać już nigdy swojego oblicza przed swoim ludem. Jak ktokolwiek może umiejscawiać to wydarzenie przed czasem, gdy Antychryst najedzie Izrael, podepcze Jerozolimę i wielu jej mieszkańców, jest po prostu nie do wyjaśnienia. Jedyny sposób, aby te wydarzenia były właściwie rozumiane, to postrzeganie ich w kontekście powrotu Jezusa i zniszczenia wszystkich wrogów Pana i Jego ludu. Ponieważ wszystkie te opisy mogą odnosić się wyłącznie do czasu powrotu Jezusa i ustanowienia Jego mesjańskiego królestwa, niemożliwe jest, aby Gog i jego armie były czymkolwiek innym niż Antychrystem i jego armiami.”

W mojej nowej książce, „Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist”, nie tylko to proroctwo jest starannie zbadane w szczegółach, ale również przedstawione są ogromne prorocze implikacje rozumienia Goga jako Antychrysta. Jak już to powiedziałem, w świecie popularnych proroctw biblijnych to zmienia absolutnie wszystko. Nadszedł czas, aby zacząć poważnie myśleć nad tymi dramatycznymi implikacjami.

 

Tekst oryginalny: Joel Richardson, 6 Reasons Why Gog is the Antichrist / Beast

Tłumaczył: Natan P.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *