Prześladowanie chrześcijan w 2013 roku

Światowy Indeks Prześladowań opracowany przez Open Doors ujawnia, że najwięcej nadużyć wobec chrześcijan w 2013 roku miało miejsce w krajach muzułmańskich.

Open Doors każdego roku sporządza listę 50 krajów, w których chrześcijanie ze względu na wiarę są prześladowani najmocniej. Na stronie Open Doors możemy przeczytać, że „przy tworzeniu indeksu bierze się pod uwagę takie aspekty jak: ataki na chrześcijan w danych krajach, ocenę ekspertów w temacie podejścia konkretnego kraju do wolności religijnej oraz badań i obserwacji własnych tamtejszych chrześcijan.”

W 2013 roku stwierdzono wzrost przemocy wobec chrześcijan w Afryce, oraz to, że radykalni muzułmanie byli głównym źródłem prześladowań w 36 krajach, zarówno w tych, będących muzułmańskimi, jak i w krajach nie-muzułmańskich, takich jak Kenia (40 miejsce), Etiopia (17 miejsce) i Tanzania (49 miejsce).

Na pierwszej pozycji w indeksie, od 12 lat z rzędu, znajduje się komunistyczna Korea Północna.

Jednakże następnymi dziewięcioma krajami z pierwszej dziesiątki są kraje islamskie: Somalia, Syria, Irak, Afganistan, Arabia Saudyjska, Malediwy, Pakistan, Iran i Jemen.

Open Doors udokumentował 2,123 przypadków „męczeńskich” zabójstw chrześcijan w minionym roku, w porównaniu do 1,201 przypadków z 2012 roku. W samej Syrii było 1,213 takich morderstw.

„Jeden rażący fakt, jaki wyłania się z tego raportu”, stwierdza Raymond Ibrahim, w jego analizie owych danych na stronie Christian Broadcasting Network News, „jest to, że zdecydowana większość prześladowań chrześcijan na całym świecie współcześnie dokonywana jest z rąk muzułmanów, wszystkich ras, języków, kultur i społeczno-politycznych okoliczności: muzułmanów spośród amerykańskich sojuszników (Arabia Saudyjska) i jej wrogów (Iran); muzułmanów z bogatych gospodarczo krajów (Katar) i z biednych krajów (Somalia i Jemen); muzułmanów z „islamskich republik” (Afganistan) i z „umiarkowanych” państw (Malezja i Indonezja); [i] muzułmanów z narodów obronionych przez Amerykę (Kuwejt)”.

Raymond Ibrahim, syn egipskich koptyjskich chrześcijańskich rodziców, pracuje dla Freedom Center, Davida Horowitza, oraz dla Middle East Forum. Jest on autorem książki „Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians” (Ukrzyżowany Ponownie: Ujawniając Nową Wojnę Islamu przeciwko Chrześcijanom), która dokumentuje cierpienia chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Zauważa on, że w krajach, w których miała miejsce „Arabska wiosna”, wzrost prześladowań chrześcijan nastąpił po upadku istniejących reżimów.

„Muzułmańskie prześladowania chrześcijan”, według Raymonda Ibrahima, są „częścią kontinuum, które rozpoczęło się prawie 14 wieków temu.”

Źródło: JPost

Opracował: Natan Parr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *