Rozważania na temat Parszy nr 10 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 12:1 – 13:18; Księga Jozuego 24:3-18; List do Hebrajczyków 11:1-10
 
Torah Resource
 
Nasz tekst z tejże parszy pokazuje jedną z najważniejszych prawd, jaką kiedykolwiek Bóg objawił ludzkości, a mianowicie, przymierze, które poczynił z Abrahamem oraz jego potomstwem. Tekst ten znany jest w rocznym cyklu czytań jako parsza “Lech Lecha”, oto mamy przed sobą odsłaniające się objawienie Bożego planu pobłogosławienia rodzaju ludzkiego za pośrednictwem rodziny Abrahama. Z rabinicznej perspektywy, Abraham (zwany tutaj Abramem), jest “pierwszym Żydem”, co oznacza, że jego potomstwo nieuchronnie stanie się narodem znanym jako “Izrael” i zostanie zdominowane przez mesjańskie plemię Judy (od którego ostatecznie wywodzi się nazwa “Żyd”). Zaiste jest to biblijne, aby uznawać Abrahama za ojca narodu Izrael, ponieważ naród ten ostatecznie przyjmie nazwę Izrael (nowe imię Jakuba) i będzie utworzony przez rodziny, które pochodziły właśnie od niego.

Dla Pawła, przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem i jego potomstwem, stanowi ostatecznie obietnicę zbawienia i tym samym wszyscy, którzy są zbawieni, z pewnością muszą być częścią tego przymierza oraz muszą uznać Abrahama za swojego ojca (List św. Pawła do Rzymian 4:11-12; List św. Pawła do Galacjan 3:29). Zatem słowa, które są dzisiaj przed nami, to kolejne znaczące odsłonięcie obietnicy odkupienia rozpoczętej w Genesis 3:15. “Potomstwo kobiety” zostaje więc zawężone, obejmując tylko potomków Abrahama. Z całego rodzaju ludzkiego, obietnica Mesjasza zostaje ograniczona do jednego narodu, bo obiecane błogosławieństwo musi być Bożym, miłosiernym rozwiązaniem wobec upadku człowieka i jego znalezienia się w ręku szatana. Po zniszczeniach potopu (wynikającego z buntu rodzaju ludzkiego) oraz chaosie wieży Babel, teraz historia z Genesis daje nam Boskie remedium na niegodziwą ludzką naturę – środek zaradczy streszczony w słowach:

„W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi” – Genesis 12:3

Piękna parsza, chciałoby się rzec – bardzo mesjańska.

 

Zapraszam do lektury:

Tim Hegg – Rozwazania na temat Parszy nr 10 w cyklu 3 letnim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *