Rozważania na temat Parszy nr 14 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 17:1-27; Księga Izajasza 63:10-19: List św. Pawła do Rzymian 4:10-25
 
Torah Resource
 
W naszej parszy, obrzezanie przedstawione jest jako znak przymierza. Od czasu jego wprowadzenia w starożytności aż do czasów współczesnych, obrzezanie stanowiło zagadkę dla szerokiego ogółu, a czasami nawet i dla niektórych Żydów. Mędrcy klasyfikują obrzezanie do grupy tych przykazań, którym jesteśmy posłuszni nie dlatego, że rozumiemy powody do ich ustanowienia, ale po prostu dlatego, że to JHWH dał nam te przykazania. Oczywiście, obrzezanie było znane i praktykowane jeszcze zanim zostało ono dane Abrahamowi jako znak przymierza. Dane na temat innych starożytnych ludów dowodzą jego istnienia, jednak z wyraźnymi różnicami. We wszystkich innych kulturach, akt ten przeprowadzano wśród młodych mężczyzn przed ślubem, jako rytuał wejścia w małżeństwo.

Tylko w Izraelu obrzezania dokonywano na niemowlętach i było ono wyłącznie zastrzeżone dla dzieci płci męskiej. Wiemy, że Egipcjanie praktykowali częściowe nacięcie napletka, co również musieli przejąć Izraelici będący w niewoli, i to może się okazać tym “zdjęciem hańby Egiptu” (Księga Jozuego 5:9), którą należy rozumieć jako “dokonanie” częściowego obrzezania wykonanego według zwyczaju Egipcjan (który stanowił jedno poprzeczne nacięcie napletka).

Sam w sobie, rytuał obrzezania wydaje się bardzo dziwny jako symbol religijny czy też jako znak. Był on przedmiotem kpin ze strony niewierzących, niezrozumiany przez Kościół chrześcijański, a przez współczesne społeczeństwo uznany za barbarzyński i przestarzały zwyczaj. Wiodącą tendencją w naszych czasach, wśród wielu pracowników służby zdrowia jest zniechęcanie do tego, co było powszechną praktyką w Ameryce i w Europie, to znaczy, do obrzezywania wszystkich dzieci płci męskiej w wieku niemowlęcym. Choć istnieją dowody medyczne na to, że obrzezanie przynosi wiele korzyści zdrowotnych, to jednak w coraz większych stopniu uznawane jest ono za zbędne czy nawet okrutne. Moglibyśmy zapytać: “Dlaczego Bóg wybrał to na znak przymierza, które zawarł z Abramem?”. W jaki sposób obrzezanie spełnia rolę “znaku” przymierza? Co oznacza, że stanowi ono sedno czy istotny aspekt przymierza?

Autor w bardzo ciekawy sposób objaśnia tę kwestię biorąc pod uwagę nie tylko fakty opisane w Biblii, ale również wątek kulturowy oraz historyczny tamtych czasów.

 

Zapraszam do lektury:

Tim Hegg – Rozwazania na temat Parszy nr 14 w cyklu 3 letnim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *