Rozważania na temat Parszy nr 15 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 18:1-33; Księga Izajasza 33:17-34:12; Ewangelia św. Łukasza 8:40-56
 
Torah Resource
 
Zadziwiające jest to, że w naszych czasach, kwestia wcielenia Boga ponownie została podniesiona jako nurtujące pytanie. Wraz z “teologią” post-Holokaustu współczesnego judaizmu nauczającego, że niemożliwe jest, aby Bóg kiedykolwiek uczestniczył w materialnej substancji świata (ponieważ jest to poniżej Jego godności), wiele kongregacji mesjańskich staje po raz kolejny przed problemem kluczowej kwestii: Czy jest to możliwe, że Jeszua jest Bogiem w ciele, aby faktycznie mógł być עִמַנוּאֶל, Immanuelem, “Bogiem wśród nas”?

U podstaw tego pytania leży przekonanie, że Bóg nigdy nie mógłby przyjąć cielesnej formy, bo jeśli by to uczynił, to byłby mniejszym od wiecznego Boga, i nie byłby – z definicji – Bogiem! Ten grecki, filozoficzny sposób myślenia, może stanowić problem dla zachodniego umysłu, ale nie stanowił dla starożytnego Hebrajczyka. Bóg objawia się w całym Tanach w postaci człowieka.

Jednak wyraźnie mesjański wierzący staje twarzą w twarz z innym problemem, gdy ten temat jest podnoszony: Czyż Pisma Apostolskie nie nauczają, że Bóg jest niewidzialny i nikt nigdy Go nie widział? Tak, to prawda.

Tak więc mamy tutaj przysłowiowy dylemat: Pismo Święte musi zaprzeczać sobie, bo z jednej strony naucza nas, że Bóg jest niewidzialny (czyli On nie przybiera formy cielesnej), a mimo to, uczy nas również, że Bóg objawia się ludziom w postaci człowieka. Próby rozwiązania tego “problemu” w zgodzie z klasycznymi, greckimi, bazującymi na logice tekstami, były liczne – czasami intrygujące, czasami absurdalne, ale niemal zawsze błędne.

Nasza parsza na ten Szabat stanowi jeden z tych tekstów, które są na szczycie listy “problematycznych” wersetów dla tych, którzy utrzymują, że Bóg nie może przyjmować cielesnej formy, a zaczyna się ona słowami:

“Ukazał mu się JHWH”.

Prosto i bezpośrednio, bez żadnych wyjaśnień, tak jakby część wiecznej rzeczywistości zderzyła się z doczesną substancją – nic tylko proste stwierdzenie: “Ukazał mu się JHWH”.

Piękna parsza, pokazująca z perspektywy żydowskiego wierzącego oraz żydowskiej hermeneutyki, Kim był Ten, Który rozmawiał z Abrahamem …

 

Zapraszam do lektury:

Tim Hegg – Rozwazania na temat Parszy nr 15 w cyklu 3 letnim
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *