Rozważania na temat Parszy nr 29 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 30:22-31:2; I Księga Samuela 1:1-11; Dzieje Apostolskie 13:16-41
 
Torah Resource
 
Oto w naszym tekście na ten Szabat mamy bardzo interesującą historię złego potraktowania Jakuba przez Labana. Sposób w jaki traktuje swojego własnego zięcia, ukazuje prawdziwy stan serca Labana, podczas gdy odpowiedź Jakuba stanowi wzór uczciwości. Jak często powtarzało się to w historii rodziny Jakuba, jej sukces wzbudzał gniew i zazdrość w tych społecznościach, pośród których przebywali. Nawet w dzisiejszych czasach świat nie zaprząta sobie głowy Izraelem tak długo, jak pozostaje on osłabiony i zubożały. Ale gdy tylko zaczyna odnosić ekonomiczny sukces, to jest prześladowany!

Nasza narracja rozpoczyna się najważniejszą uwagą:

“Wspomniał też Bóg na Rachelę” – Genesis 30:22

Tak jak w historii Noego (Genesis 8:1), tak i tutaj – Boże “pamiętanie, wspominanie” to język przymierza, który oznacza: “Bóg był wierny przymierzu”. Bóg wspomniał na Rachelę nie dlatego, że wcześniej o niej zapomniał, ale dlatego, że teraz postanowił On w Swojej wszechogarniającej opatrzności, iż ona pocznie i porodzi Józefa. Józef odegra wiodącą rolę w zbawieniu i wyzwoleniu Izraela oraz będzie używany przez Boga, aby zademonstrować Jego wierność wobec Izraela oraz jego potomków. W tej początkowej frazie przypomina się czytelnikowi, że we wszystkich splotach życiowych okoliczności, Bóg wypełnia obietnicę złożoną Abrahamowi – błogosławieństwa płynącego z obietnic przymierza.

Narodziny Józefa były punktem zwrotnym w życiu Jakuba i jego rodziny. W jakiś sposób narodziny Józefa były sygnałem dla Jakuba, aby opuścić Labana i powrócić do Ziemi Obiecanej.

“Zwolnij mnie, abym mógł wrócić na miejsce swoje i do ojczyzny swojej” – Genesis 30:25

Uwzględnienie zarówno “miejsca” jak i “ojczyzny” jest znaczące. Jakub nie tylko chce powrócić do swojego domu, ale również i do swojej ojczyzny. Widział, że Boże obietnice są wypełniane zgodnie z Jego przymierzem, przymierzem, które jako jeden ze swoich głównych tematów zawierało przyznanie Ziemi.

Polecam ciąg dalszy rozważań na temat historii zawartych w Księdze Genesis.

 

Zapraszam do lektury:

Tim Hegg – Rozwazania na temat Parszy nr 29 w cyklu 3 letnim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *