Rozważania na temat Parszy nr 37 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 40:1-23; Księga Amosa 1:3-2:6; Ewangelia św. Mateusza 5:1-16
 
Torah Resource
 
Historia Józefa przypomina nam i to po raz kolejny, o wiernej opiece Bożej, oraz o sposobie, w jaki w swojej tajemniczej opatrzności, On zapewnia ochronę i przewodzi naszemu życiu dla naszego dobra oraz Jego chwały. Jednak niekoniecznie oznacza to, że życie wiary jest życiem beztroskim. W bogactwie Bożej mądrości, On przeprowadza nas przez kolejne próby w celu wzmocnienia naszej zdolności zaufania Mu, i czyni nas coraz bardziej podobnymi do Swojego Syna, Jeszuy.

Ale, aby próby odniosły właściwy skutek, musimy zacząć od podstawowego założenia, że wszystko, co czyni Bóg jest dobre i On ma pod kontrolą wszelkie zdarzenia w naszym życiu. Tylko wtedy, gdy stoimy w obliczu prób z niezachwianą ufnością w Jego dobroć, to jesteśmy w stanie być hartowanymi przez Jego ogień, zamiast bycia złamanymi. Gdy czytamy tę parszę, to niezwłocznie jesteśmy skonfrontowani z Bożą wszechogarniającą opatrznością rządzącą sprawami ludzi. Zaraz, ale przecież odnajdujemy Józefa w więzieniu. Bóg wykonuje Swój plan za pomocą środków, których nigdy wcześniej nie bralibyśmy pod uwagę.

Nasz tekst zaczyna się od słów: “Po tych wypadkach zdarzyło się”.

Po raz kolejny dokładne ramy czasowe są nieuchwytne. Wiemy, że Józef miał 17 lat, gdy jego bracia sprzedali go do niewoli (Genesis 37:2) oraz 30 lat, gdy został ustanowiony na dworze faraona jako drugi co do ważności po faraonie, przywódca (Genesis 41:46). Wiemy również, że Józef pozostał dwa lata w więzieniu po tym, jak podczaszy został przywrócony na swoje stanowisko (Genesis 41:1). Nie jest podane, ile czasu Józef spędził w domu Potyfara, zanim został umieszczony w więzieniu. Zatem nie mamy miarodajnych obliczeń, jak dużo czasu spędził on w więzieniu. Aczkolwiek wiemy, że było to więcej niż dwa lata, i należy przypuszczać, że najprawdopodobniej było to dłużej…

Ciąg dalszy pięknego nauczania z Pisma Świętego.

 
Zapraszam do lektury:

Tim Hegg – Rozwazania na temat Parszy nr 37 w cyklu 3 letnim
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *