Allah – Bóg Księżyca

Religia islamu ma w centrum swojego kultu bóstwo zwane “Allahem.” Muzułmanie twierdzą, że w przed-islamskich czasach Allah był biblijnym Bogiem patriarchów, proroków i apostołów. [1] Pojawia się zatem kwestia ciągłości. Roszczenia muzułmanów co do ciągłości stanowią podstawę ich wysiłków zmierzających do nawracania Żydów i chrześcijan. Jeżeli bowiem “Allah” jest częścią strumienia Bożego objawienia w Piśmie św. wówczas […]

Antychryst – Islamski Mesjasz?

Celem tego opracowania jest porównanie niektórych doktryn i założeń eschatologii islamskiej i chrześcijańskiej. Przeprowadzając analizę islamskich doktryn i wierzeń dotyczących czasów ostatecznych zobaczymy, że występuje tutaj zdumiewająca korelacja do prawd oraz proroctw zawartych w Biblii. W islamskiej eschatologii zasadniczą rolę odgrywają trzy postacie: – Mahdi, który jest oczekiwanym islamskim mesjaszem;– Jezus, o którym jest powiedziane, […]

Sąd nad muzułmańskimi narodami w świetle proroctw biblijnych

W Biblii, a szczególnie w Starym Testamencie, znajduje się wiele proroctw mówiących o wydarzeniach, które będą towarzyszyć powrotowi Mesjasza. Analizując starotestamentowe proroctwa możemy zauważymy, że prorocy konsekwentnie przedstawiali Mesjasza, jako przychodzącego na ratunek Izraelowi oraz walczącego przeciwko tym krajom, które współcześnie są muzułmańskie. Spostrzeżenia te są ważne w kontekście rozważań dotyczących tożsamości Antychrysta i pochodzenia […]

Joel Richardson – Sześć powodów, dlaczego Gog jest Antychrystem

  Przez lata, studenci proroctw biblijnych byli nauczani, że „Gog”, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela 38 i 39, nie może być tą samą postacią, co Antychryst / Zwierzę, o którym mówi Nowym Testamencie. Wśród powodów przedstawianych na rzecz tego, że tych dwóch nie może być tą samą postacią, żaden nie jest wystarczająco przekonujący. […]