SUKKOT AND ITS MEANING FOR CHRISTIANS

In this article I want to talk about Sukkot and its meaning for Christians. To put this in context, let me start by recalling that in the Torah, that is in the first five books of the Bible, God gave the Israelites, through Moses, seven holy days, seven feasts, to celebrate each year.   These […]

Jezus w świętach żydowskich

W ewangelii Mateusza 5:17-18 Jezus mówi, że nie przyszedł, aby unieważnić zakon, tzn. Torę, oraz Pisma Proroków, lecz aby wypełnić je. Natomiast w liście do Kolosan 2:16-17 Paweł pisze: (16) Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością […]