Szukajcie najpierw Królestwa Bożego

Jako chrześcijanie wiemy, że życie to coś więcej niż ten krótki czas, naszego przebywania na ziemi. Jako chrześcijanie jesteśmy również wezwani do wydawania owoców, które przetrwają samo to życie; z tego powodu nasze priorytety powinny naturalnie wyglądać inaczej niż ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Ale czy w rzeczywistości tak jest? Czy nasze chrześcijańskie życie znacznie […]

Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa

Zagadnieniem o którym Jezus mówił najwięcej podczas jego ziemskiej służby było bez wątpienia Królestwo Boże. W Ewangelii Marka, która jest najstarszą Ewangelią, początek nauczania Jezusa jest przedstawiony w następujący sposób. [1] (14) Po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. (15) Podkreślał, że już koniec czekania, nadeszło […]

Kres tego wieku i nastanie Królestwa Bożego

Czytając Nowy Testament wielokrotnie spotykamy się z terminem ‘Królestwo Boże’ lub z jego odpowiednikiem ‘Królestwo Niebios’. [1] W Nowym Testamencie termin ten po raz pierwszy pojawia się w związku z osobą Jana Chrzciciela. Na początku Ewangelii Mateusza czytamy o tym, że: (1) Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na Pustyni Judzkiej: (2) Opamiętajcie […]