Sukkot – Tim Hegg

    Ostatnie ze świąt jesiennych, które zamyka pewien roczny cykl. Zawiera jednak bardzo głębokie przesłanie i skłania do osobistych przemyśleń na temat “pogoni za dobrami tego świata”, szukaniem pozycji władzy i niezależności finansowej … ale i powtórnego przyjścia Mesjasza, Tysiącletniego Królestwa ze stolicą w Jerozolimie ….. i bycia już z Nim, Panem Panów i […]

Jom Kippur czyli Dzień Pojednania – Tim Hegg

Przepiękne święto, które obrazuje kolejny etap życia i służby Jezusa Mesjasza. Jego dobrowolną ofiarę za nasze grzechy, złożoną według porządku, na który wskazywało Boże Prawo i Jego wytyczne. Wszelkie odstępstwa od wzorca podanego przez Boga – w celu pojednania gatunku ludzkiego z Nim – były absolutnie niedopuszczalne. Rodzaj ludzki nie mógł wymyślać sobie własnych sposobów […]

Chronologia wydarzeń podczas tygodnia, w którym został ukrzyżowany i zmartwychwstał Jeszua – Tim Hegg

    Dobrze są znane problemy z chronologią wydarzeń podczas tygodnia ostatniej Paschy [heb. Pesach] Jeszuy. Każde pokolenie badaczy próbowało znaleźć jakieś wyjaśnienie dla pozornej niezgodności między Ewangeliami synoptycznymi (Mateusza, Marka i Łukasza) [tzw. Synoptycy] oraz relacją Jana, jak odnotowały one ostatni seder naszego Pana, Jego aresztowanie przez kapłanów, Jego proces przed Piłatem i tłumem […]