APOLOGETYKA

Festiwal Nadziei pod patronatem Matki Bożej z Guadalupe?

    „Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy” – Księga Izajasza 43:8 Już wkrótce, szeroko reklamowany tzw. Festiwal Nadziei, wydarzenie organizowane w Polsce w dużej mierze przez kościoły protestanckie. Celem – skądinąd chlubnym – ma…

James Jacob Prasch – Szczelina w zbroi

    (niniejszy tekst jest zapisem kazania wygłoszonego ustnie)   Drodzy przyjaciele, pozdrawiam serdecznie we wspaniałym imieniu Jezusa. Kiedy Duch Święty podaje nam więcej niż jedną relację z jakiegoś wydarzenia biblijnego, oznacza to, że jest ono ważne. I tak, jak…