Maryja, Królowa Nieba, Matka Boża?

  Jest to smutne, że fałszywe doktryny z wiernej i kochającej matki uczyniły symbol uwielbienia i kultu. Maria (Miriam), matka Jezusa (Jeszuy), jest umieszczana przez niektóre wyznania chrześcijańskie na tym samym poziomie, co jej syn; jest to bluźnierstwem i fałszywym kultem, i w oczach Boga i Jego syna Jezusa Chrystusa, jest to postrzegane jako grzech. […]

James Jacob Prasch – Nie sądźcie?

    Nie sądźcie? Czy, aby na pewno mamy być tymi, którzy sparaliżowani strachem zamykają swoje usta i tak na wszelki wypadek nie otworzą ich, bo nie daj Bóg jeszcze kogoś osądzą i co wtedy będzie? Czy, aby na pewno mamy stać bierni i nie odzywać się, kiedy koło nas, na naszych oczach, dzieje się […]

Królowa Niebios i jej niebiblijny kult

  Kult Maryjny  Grecy przez dziesięć lat bezskutecznie oblegali Troję. Wówczas chętnie przystali na plan przebiegłego Odyseusza. Zbudowali ogromnego drewnianego konia, w którego wnętrzu ukryło się kilku wojowników. Ich flotylla wypłynęła zaś na pełne morze, tak jakby pogodzili się z porażką. Obrońcy znaleźli przed bramą miasta ogromnego konia. Nie bacząc na kilka głosów przestrogi, przyjęto […]

Festiwal Nadziei pod patronatem Matki Bożej z Guadalupe?

    „Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy” – Księga Izajasza 43:8 Już wkrótce, szeroko reklamowany tzw. Festiwal Nadziei, wydarzenie organizowane w Polsce w dużej mierze przez kościoły protestanckie. Celem – skądinąd chlubnym – ma być głoszenie Ewangelii. Jednakże partnerstwo z Kościołem rzymskokatolickim rzuca się szerokim cieniem na to całe […]