Chronologia wydarzeń podczas tygodnia, w którym został ukrzyżowany i zmartwychwstał Jeszua – Tim Hegg

 
Torah Resource
 
Dobrze są znane problemy z chronologią wydarzeń podczas tygodnia ostatniej Paschy [heb. Pesach] Jeszuy. Każde pokolenie badaczy próbowało znaleźć jakieś wyjaśnienie dla pozornej niezgodności między Ewangeliami synoptycznymi (Mateusza, Marka i Łukasza) [tzw. Synoptycy] oraz relacją Jana, jak odnotowały one ostatni seder naszego Pana, Jego aresztowanie przez kapłanów, Jego proces przed Piłatem i tłumem oraz ostatecznie Jego ukrzyżowanie.

Autor stawia ciekawą hipotezę o alternatywnym kalendarzu.

Natomiast w pliku Passion Week Chart (dokument tylko w wersji angielskiej) znajduje się wykres, jak mógłby wyglądać tydzień Męki Pańskiej, gdyby Jeszua i Jego uczniowie śledzili kalendarz alternatywny (tak, jak sekta z Qumran). Warto rozważyć ten wykres po prostu, jako kolejną część naszego dialogu i tylko jako sugestię dla naszych wciąż trwających badań. Z pewnością nie rozwiązuje on wszystkich kwestii, ani nie ma tam wystarczająco dowodów na bycie dogmatycznym, co do jego twierdzeń. Jest to kolejna sugestia i tylko sugestia!

 

Zapraszam do lektury:

Chronologia wydarzeń podczas tygodnia, w którym został ukrzyżowany i zmartwychwstał Jeszua
 
Passion Week Chart

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *