Rozważania na temat Parszy nr 23 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 25:1-26:11; II Księga Samuela 5:17-6:1; List do Hebrajczyków 12:14-29
 
Torah Resource
 
Ta 23. parsza w trzyletnim cyklu czytania Słowa Bożego, skupia się na dwóch istotnych zagadnieniach.

Pierwszym jest jakże istotna odpowiedzialność człowieka za dokonywane w życiu wyboru, a jednocześnie, realizacja Bożych zamiarów w życiu tego człowieka.

Ile tak naprawdę zależy od nas i naszej wolnej woli, a ile od Pana Boga? Od początków Kościoła, zagadnienie to wyjątkowo nurtowało badaczy. Stąd też powstały tak skrajne nurty, począwszy od herezji pelagianizmu (człowiek jest na tyle silny, by samemu przezwyciężyć grzech i osiągnąć świętość) po arminianizm (człowiek bez działania Ducha Bożego nie jest w stanie odpowiedzieć na Bożą wolę i pokonać grzechu), gdzie próbowano jednoznacznie rozstrzygnąć ten dylemat.

W hebrajskiej myśli, człowiek jednocześnie ponosi odpowiedzialność za swoje wybory (ma wolną wolę), ale także wypełnia się w jego życiu wola Boża, która wcale nie umniejsza jego wolności. I to jest tajemnica, do której w poniższym rozważaniu odnosi się Tim Hegg.

Drugie zagadnienie, to kwestia nieprzebaczenia i związanych z tym konsekwencji w życiu wierzącego.

 

Zapraszam do lektury:

Tim Hegg – Rozwazania na temat Parszy nr 23 w cyklu 3 letnim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *