Joel Richardson – Czy Psalm 83 opisuje kolejną wojnę na Środkowym Wschodzie?

 
Pogląd, który zdobył znaczne uznanie w kościele chrześcijańskim w ostatnich latach utrzymuje, że następna wielka wojna na Środkowym Wschodzie jest opisana w Psalmie 83. Zgodnie z tym poglądem, kontyngent arabskich krajów, które bezpośrednio otaczają Izrael, wkrótce podejmie się próby inwazji na nią, tylko po to, aby być zupełnie pokonanym przez Izraelskie Siły Obronne.

Wielu nawet uważa, że w wyniku tego wielkiego zwycięstwa nad jej sąsiadami, Izrael dosłownie zajmie Syrię, Liban, Jordanie, Irak, Arabię Saudyjską i Egipt.

Częścią tego rozwijającego się poglądu jest również założenie, że po tym okresie zwycięstwa i pokoju, kolejna ogromna wojna, tym razem opisana w Księdze Ezechiela 38 i 39, będzie miała miejsce.

Gdyby przejrzeć kilka z większych forów internetowych dyskutujących proroctwa biblijne, to szybko stanie się oczywiste, jak bardzo pogląd ten jest w rzeczywistości rozpowszechniony wśród badaczy proroctw.

Jednakże niewielu z tych badaczy proroctw jest świadomych wielu problemów związanych z tą teorią.

Przez parę ostatnich lat, zwracałem uwagę na istnienie kilku z tych problemów, jednakże ostatnio, zarówno dr Thomas Ice, dyrektor wykonawczy Pre-tib Research Center, oraz pastor Mark Hitchcock, nauczyciel proroctw i autor, również przedstawili kilka problemów związanych z tą popularną interpretacja Psalmu 83.

Pierwszym problemem jest to, że większość biblistów odrzuca ideę, że Psalm 83 jest w ogóle proroctwem, raczej jest on po prostu „narodową modlitewną skargą.” Taki Psalm nie byłyby uznany za proroctwo w tym samym sensie, co przepowiednie biblijnych proroków.

Po drugie, nawet, jeśli uznać Psalm 83 jako proroctwo we właściwym sensie, głównym powodem, dla którego wielu zaakceptowało ten scenariusz dwóch wojen, jest występowanie różnic pomiędzy narodami wymienionymi w Psalmie 83 i Ezechiela 38 i 39.

Podczas, gdy Psalm 83 wyszczególnia, co się często określa jako „wewnętrzny krąg” krajów, które bezpośrednio graniczą z Izraelem, Ezechiel 38 i 39 wymienia szereg krajów, które tworzą większy „zewnętrzny pierścień” wokół Izraela, w tym Turcję, Iran, Sudan, Libię i, jak twierdzi wielu, Rosję. Jednakże bliższa analiza obu tekstów ujawnia, że jest znacznie bardziej prawdopodobne, że te dwa fragmenty mówią o tej samej wojnie.

Jeśli jednak spojrzeć na listę krajów wymienionych w Psalmie 83, niewielu analityków zawiera pomiędzy nimi Turcję. Jednakże Asaf, autor tego Psalmu, wspomina, że „Asyria” (w.8) dołączy do tej koalicji. Kiedy ten Psalm został napisany, w okresie panowania króla Dawida, Królestwo Asyrii obejmowało część współczesnego Iraku, Syrii oraz Turcji.

Analitycy Psalmu 83 zawarli zarówno Irak i Syrię w ich scenariuszu przyszłej inwazji, ale nigdy Turcję. Jednak rzeczywistość jest taka, że asyryjskie królestwo w czasie, gdy Psalm ten był pisany, obejmowało znacznie więcej terytorium współczesnej Turcji niż Syrii. Jest to istotne, oczywiście, ponieważ Turcja zajmuje bardzo ważne miejsce w proroctwie Ezechiela 38 i 39.

Imperium-Asyryjskie-za-panowania-króla-Dawida1

Inną nazwą wymienioną w Psalmie 83 są ‘Ismaelici’. Wielu analityków Psalmu 83 używa tej nazwy wyłącznie w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej. Jednak wielu Arabów dzisiaj wywodzi swoje pochodzenie od Ismaela. Sam Mahomet, założyciel islamu, uważał się za bezpośredniego potomkiem Ismaela.

W zależności od tego, jak zinterpretujemy termin „Ismaelici”, termin ten może wskazywać na znaczną część islamskiego Środkowego Wschodu oraz Afryki Północnej, w tym Libii i Sudanu. Kraje te również odgrywają ważną rolę w proroctwie Ezechiela 38 i 39.

Kolejny problem z zajmowaniem się powierzchownymi różnicami pomiędzy tymi dwoma tekstami dotyczy tego, że wielu biblistów i analityków uważa, że lista państw wymienionych w proroctwie Ezechiela 38 i 39 wcale nie jest wyczerpująca.

Faktycznie, jak wskazuje Mark Hitchcock, prorok kończy swoją listę narodów, dodając frazę „oraz liczne ludy z tobą” (Ezech 38:6, 9, 22).

Innymi słowy, Ezechiel wymienia tylko jedno główne współczesne państwo z każdej z czterech stron kompasu, w ten sposób zwracając uwagę na ogromną skalę tej nadchodzącej regionalnej inwazji. Poniższa mapa przedstawia narody wymienione przez Ezechiela obrazując prawdopodobieństwo takiej interpretacji.

Narody-wymienione-w-proroctwie-Ezechiela-38-i-39

W końcu, jeśli rozumieć Ezechiela 38 i 39 bardziej precyzyjnie, wydaje się, że proroctwo to wskazuje na ogromną regionalną wojnę przeciwko Izraelowi, w której weźmie udział „wiele narodów”, nie koniecznie określonych lub wymienionych w tym tekście biblijnym.

I jeśli weźmiemy pod uwagę narody wymienione w Psalmie 83, jeżeli faktycznie jest to proroctwo, wtedy również jest o wiele bardziej prawdopodobne, że mówi on o znacznie większej inwazji niż większość badaczy proroctw biblijnych zakłada.

Poza tym, Mark Hitchcock również przedstawia kilka innych podobieństw pomiędzy tymi dwoma tekstami, dodatkowo sugerując, że ostatecznie wskazują one na pojedynczą wojnę:

Oba teksty mówią o ‘zamysłach’ powstałych w umysłach uczestników i przywódcy, aby zaatakować Izrael (Psalm 83:4,5; Ezechiel 38:10).

Oba teksty mówią o celu inwazji jako zgładzeniu Izraela jako narodu (Psalm 83:4; Ezekiel 38:9).

Oba teksty mówią o armiach, które w rzeczywistości zwracają się przeciwko sobie nawzajem i walczą jedni z drugimi, będąc na terytorium Izraela (Psalm 83:9; Judges 7; Ezekiel 38:21).

Oba teksty mówią o sądzie Bożym nad tymi armiami poprzez ogień (Psalm 83:14; Ezekiel 38:22).

Oba teksty mówią o wyniku tych wojen polegającym na tym, że najeźdźcy poznają Boga w ich klęsce (Psalm 83:18; Ezekiel 39:7).

W końcu, jest oczywiste, że napięcia na Bliskim Wschodzie są bardzo wysokie. Wojna może być tuż za rogiem. Musimy modlić się, że jest to oddalone. Przyjdzie z pewnością dzień, gdy wszystkie proroctwa biblijne zostaną całkowicie spełnione.

Ale na razie jestem zdania, że scenariusz, którego spełnienia oczekuje wielu badaczy proroctw, czyli mającego nastąpić wkrótce zwycięstwa Izraela nad sąsiadami i późniejszej okupacji tych ziem, jest całkowitą fantazją.

Kiedy Jezus powróci, tylko wtedy prawdziwa sprawiedliwość wypełni region. Ale do tego czasu, musimy modlić się o pokój dla Jerozolimy.

 
Tekst oryginalny:  Joel Richardson, Does Psalm 83 describe next Mideast war?
 
Tłumaczył: Natan P.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *