Rozważania na temat Parszy nr 38 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 41:1-37; Księga Izajasza 29:1-16; Objawienie św. Jana 7:1-17
 
Torah Resource
 
Historia Józefa jest jednym z klasycznych zwrotów o 180 stopni. Ukochany syn swojego ojca, zostaje zdradzony przez własnych braci, sprzedany do niewoli, skazany za przestępstwo, którego nie popełnił, i odsiaduje karę w egipskim więzieniu. Ale w ciągu jednego dnia wszystko to się zmienia. Z więzienia, Józef zostaje wyniesiony na tron Egiptu, jako drugi po faraonie, władcy nad najpotężniejszym narodem w tamtym czasie.

Analogia do życia Jeszuy jest zbyt oczywista, aby ją przeoczyć. Jeszua, również umiłowany Swojego Ojca, zostaje zdradzony przez własnych braci, skazany na podstawie fałszywych zarzutów i stracony jak pospolity przestępca. Jest umieszczony w “więziennych ścianach” grobu, ale trzeciego dnia zmartwychwstaje ze śmierci do życia, a następnie, po 40. dniach, wstępuje na tron wszechświata, gdzie zasiada po prawicy Ojca i sprawuje władzę nad wszystkim.

Boże drogi są często tajemnicze i jakże często zakryte dla nas, a Jego myśli są poza naszą możliwością pojęcia i zrozumienia. Często droga do wywyższenia, wiedzie przez ścieżkę poniżenia i upokorzenia.

Prawdziwie pokorne serce uznaje fakt, że bez Bożej łaski, wszystko będzie stracone. Ulotne chwile naszego życia na tej ziemi są niczym, w świetle ogromu Bożej wieczności. Zatem, mamy przyzwolenie tylko do osiągnięcia prawdziwie przezacnego czy szlachetnego znaczenia w naszym życiu, gdy mocno żyjemy tą prawdą, że “bez Niego nic nie mogę uczynić”. Jest to oczywiście po prostu inny sposób na opisanie prawdziwej wiary, ponieważ ze swej natury, wiara porzuca poleganie na własnej sile i dąży do tego, aby być odnowioną i wzmocnioną przez Wszechmogącego.

Ale jeśli jest choć jedna rzecz, którą nasza parsza utwierdza, to jest to fakt, że Bóg jest suwerennym Władcą czasu i zdarzeń. Tak jak w poprzednim rozdziale, tak i tutaj, Bóg nawet zmienia zdarzenia związane z najpotężniejszym królem, aby doprowadzić do Swojego zamysłu i realizacji Swojego celu.

I znów, piękna kontynuacja z nauczania Słowa Bożego.

 
Zapraszam do lektury:
 
Tim Hegg – Rozwazania na temat Parszy nr 38 w cyklu 3 letnim
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *