Rozważania na temat Parszy nr 43 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 46:28-47:31; I Księga Królewska 2:1-4; Ewangelia św. Jana 19:28-30
 
Torah Resource
Nasz fragment Tory na ten tydzień, mówi o ponownym połączeniu Jakuba i jego rodziny z Józefem. Wreszcie plan Józefa został zrealizowany. Jakub wraz ze swoją rodziną przybył, aby zamieszkać w Egipcie, a tym samym, uratować się przed klęską głodu, która pustoszyła starożytny Bliski Wschód.

Juda został posłany przez Jakuba, aby uprzedzić Józefa o ich przybyciu. Tak oto karawana z rodziną Jakuba przybywa do ziemi Goszen. Usłyszawszy, że jego ojciec tam dotarł, Józef zaprzęga swój rydwan, aby spotkać się z nim osobiście. Scena ponownego połączenia rodziny, przedstawiona jest w naszym tekście w zwięzłym, jednak emocjonalnym tonie.

Józef wiedział, że bezbożna kultura Egiptu nie była odpowiednim miejscem dla jego rodziny do wychowywania dzieci oraz do życia. Wiedział również, że jako pasterze, będą oni pogardzani przez Egipcjan, którzy uznawali pasterzowanie za zadanie niewolników lub osób z niższych warstw społecznych. Wskutek tego poucza swoich braci, aby dali do zrozumienia faraonowi, jakie jest ich źródło utrzymania, wierząc, że w wyniku tego zostanie im zaoferowane miejsce do zamieszkania, które zostało odizolowane od głównego nurtu egipskiego społeczeństwa. Egipcjanie oddający cześć zwierzętom, “czuli wstręt” do pastuchów jako zbyt “przyziemnych” dla ich wzniosłych ideałów. To wskazuje na ciekawą różnicę między Egipcjanami, a rodziną Jakuba.

Jako pasterze – Jakub i jego synowie – nauczyli się życzliwości i hojności, ponieważ dbali o zależne od nich zwierzęta. Ponadto, nauczyli się oni polegać na Bogu, ponieważ przy ich profesji, niezbędne było Jego pobłogosławienie ziemi deszczem, aby następnie powstały pastwiska dla ich stad. W przeciwieństwie do tego, egipskie rolnicze społeczeństwo, prosperowało dzięki niewolnictwu oraz braku poszanowania dla godności ludzkiej. Wynikiem tego było przewrotne i nieokiełznane społeczeństwo.

Plan Józefa, aby osiedlić swoją rodzinę w pewnej odległości od kultury egipskiej, doskonale zadziałał i tak oto faraon przekazuje mu pełnię władzy w osiedleniu dopiero co przybyłej rodziny, w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Goszen, idealnej do hodowli trzód. Następnie, oferuje im możliwość wypasania jego zwierząt, co dodatkowo przyniosłoby im finansowe błogosławieństwo z królewskiego skarbca.

Piękna kontynuacja z nauczania Słowa Bożego, również z bardzo głębokim przesłaniem dla nas.
 

Zapraszam do lektury:

Tim Hegg – Rozwazania na temat Parszy nr 43 w cyklu 3 letnim
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *