Genesis 17:1-27; Księga Izajasza 63:10-19: List św. Pawła do Rzymian 4:10-25     W naszej parszy, obrzezanie przedstawione jest jako znak przymierza. Od czasu jego wprowadzenia w starożytności aż do czasów współczesnych, obrzezanie stanowiło zagadkę dla szerokiego ogółu, a czasami nawet i dla niektórych Żydów. Mędrcy klasyfikują obrzezanie do grupy tych przykazań, którym jesteśmy posłuszni […]

Genesis 16:1-16; Księga Izajasza 63:19-64:1; List św. Pawła do Galacjan 4:21-31     W naszej parszy jest kontynuowana historia Abrama i Saraj. Jednakże to, co staje się natychmiast oczywiste to fakt, że jednak brakuje jednej z najważniejszych kwestii przymierza, czyli narodzin spadkobiercy, który zrealizuje Boże obietnice złożone Abramowi. Najwyraźniej Saraj czuła się przekonana, że problem […]

Genesis 15:1-21; Księga Sofoniasza 3:8-20; List św. Pawła do Rzymian 4:1-9     Nasz tekst zaczyna się słowami: „Po tych wydarzeniach”, czyli pewną, ważną uwagą, która ma na celu przypomnienie nam, że wydarzenia tego rozdziału miały miejsce, gdy bitwa przeciwko królom była wciąż świeżym i jeszcze żywym wspomnieniem, jak i doświadczeniem Abrama. Prowadząc życie nomada, […]

Genesis 14:1-24; Księga Izajasza 41:2-14; List do Hebrajczyków 7:1-19     Tuż po ogłoszeniu błogosławieństwa nad Abramem, opatrznościowe okoliczności jego życia testują jego wiarę. Głód na ziemi sprawia, że udaje się on po pomoc na południe, do Egiptu, gdzie zderza się z kwestią osobistego bezpieczeństwa jego rodziny, szczególnie jego atrakcyjnej żony, Saraj. Choć Abram potknął […]

Genesis 12:1 – 13:18; Księga Jozuego 24:3-18; List do Hebrajczyków 11:1-10     Nasz tekst z tejże parszy pokazuje jedną z najważniejszych prawd, jaką kiedykolwiek Bóg objawił ludzkości, a mianowicie, przymierze, które poczynił z Abrahamem oraz jego potomstwem. Tekst ten znany jest w rocznym cyklu czytań jako parsza „Lech Lecha”, oto mamy przed sobą odsłaniające […]

    Autor, Tim Hegg, ciekawie interpretuje zagadnienie grzechu Noego (parsza 8.) oraz w niemniej interesujący sposób wiąże wydarzenia wokół wieży Babel z darem języków z Nowego Testamentu (parsza 9.). Szczególnie polecam te rozważania, ponieważ mogą one rzucić nowe światło na powszechne praktyki w społecznościach charyzmatycznych w kwestii „modlitwy na językach”, która czasami wygląda jak […]